Warning: include(thai_eng_time.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/smebank/public_html/detail_pr.php on line 18

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'thai_eng_time.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/smebank/public_html/detail_pr.php on line 18
 

Warning: include(menuleft_news.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/smebank/public_html/detail_pr.php on line 26

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'menuleft_news.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/smebank/public_html/detail_pr.php on line 26
 
มูดี้ส์ มั่นใจคงอันดับเครดิตเอสเอ็มอีแบงก์ที่ Baa1
 
       นายพงษ์ศักดิ์  ชิวชรัตน์ กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธนาคารเอสเอ็มอี) เปิดเผยว่า มูดี้ส์ อินเวสเม้นท์ เซอร์วิส ได้ประกาศคงอันดับเครดิตความแข็งแกร่งทางการเงินของตราสารเงินฝากของธนาคารไว้ที่ระดับ Baal  และประเมินแนวโน้มของธนาคารที่ระดับทรงตัว

       การประกาศคงอันดับเครดิตของธนาคารดังกล่าวมาจากความเชื่อมั่นในการสนับสนุนของภาครัฐต่อการดำเนินงานของธนาคารในฐานะธนาคารของรัฐ รวมทั้งประเมินเห็นบทบาทและความสำคัญของธนาคารที่เป็นแกนนำในการรุกนโยบายการส่งเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ

       อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตในการออกตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศระยะยาวของธนาคารเอสเอ็มอี อยู่ที่ Baa1 ดังกล่าวเป็นอันดับเดียวกับที่มูดี้ส์จัดให้กับรัฐบาลไทย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะกระทรวงการคลังถือหุ้นในธนาคาร 97% ของหุ้นทั้งหมด และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการดำเนินงานของธนาคารได้รับการสนับสนุน รวมทั้งผลักดันจากทั้งกระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรม

       ตามรายงานของมูดี้ส์เห็นว่า แม้ว่าขณะนี้พื้นฐานทางการเงินของธนาคารเอสเอ็มอีจะถูกกระทบบ้างจากรูปแบบของการดำเนินงานในฐานะของธนาคารเพื่อการพัฒนา แต่ก็เป็นสถานการณ์คล้ายคลึงกับที่เกิดขึ้นกับธนาคารเพื่อการพัฒนาในหลายประเทศในโลก กิจกรรมของธนาคารที่มีการพัฒนาควบคู่กับความช่วยเหลือทางการเงินทำให้ความสามารถในการทำกำไรต่ำ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถรับภาระดอกเบี้ยจ่ายจากการใช้บริการสินเชื่อได้ 

       นอกจากนั้น ธนาคารยังแบกรับภาระการพัฒนาลูกค้าสินเชื่อซึ่งเป็นกลุ่มที่เคยมีปัญหามาตั้งแต่วิกฤติการณ์ทางการเงินครั้งที่ผ่านมา และลูกค้ากลุ่มที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตสูงด้วย

       อย่างไรก็ตาม มูดี้ส์ได้แสดงความเชื่อมั่นในแนวทางการแก้ไขหนี้ NPL ของธนาคารที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์มากขึ้น อีกทั้งมูดี้ส์ได้ประเมินภาพรวมของธนาคารว่าอยู่ในเกณฑ์ทรงตัวเช่นเดียวกับแนวโน้มของประเทศไทยทั้งประเทศ 

       มูดี้ส์ได้แสดงความหวังว่าอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของธนาคารเอสเอ็มอีจะสามารถปรับยกจากอันดับปัจจุบันได้อีก หากอันดับความน่าเชื่อถือโดยรวมของประเทศไทยปรับดีขึ้นและตราบที่รัฐบาลยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในธนาคารต่อไป

       มูดี้ส์ยังได้ระบุถึงปัจจัยที่เป็นความท้าทายในการดำเนินงานของธนาคารเอสเอ็มอีว่าน่าจะมาจากความสามารถในการทำกำไรที่ถูกจำกัดด้วยบทบาทการดำเนินงานเพื่อรองรับนโยบายภาครัฐและปัญหาคุณภาพสินเชื่อ ประกอบกับขนาดการประกอบการธนาคารขนาดเล็ก ทำให้มีความเสียเปรียบด้านการแข่งขัน และภาระการกันสำรองหนี้โดยเฉพาะหนี้ NPL 

       ท้ายที่สุดนายพงษ์ศักดิ์  ระบุว่าการที่มูดี้ส์คงอันดับความว่าเชื่อถือในตราสารเงินฝากของธนาคาร เป็นการยืนยันว่าปัญหาหนี้ NPL ในระยะสั้นที่ผู้บริหารและคณะกรรมการธนาคารพยายามช่วยกันแก้ไขอย่างเต็มที่ขณะนี้ ไม่มีผลต่ออันดับตามน่าเชื่อถือด้านความแข็งแกร่งทางการเงินของธนาคาร  และยังมีความเข้าใจและรับรู้ในการที่ธนาคารได้เพิ่มความสำคัญเรื่องการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น และเพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อเพิ่มเตรียมรองรับมาตรฐานสากลในอนาคต