คุณจงจรูญ มะโนคำ

“มางานนี้ผมไม่ได้คาดหวังว่าสินค้าจะขายดีขายได้ มาโชว์ผ้าซิ่นตีนจกสวยๆให้คนไทยได้ชื่นชม กลุ่มเป้าหมายเป็นนักอนุรักษ์ผ้าไทยซื้อเก็บสะสมเป็นมรด

อ่านต่อ