คุณศักดิ์ดา เบญจเทพา...

“ผมเป็นลูกค้าเอสเอ็มอีแบงก์มาหลายปี ช่วยเหลือทั้งเงินทุน ช่วยพาออกสื่อ หาช่องทางจำหน่าย ออกแบบโลโก้ให้ ทำให้กิจการเติบโตแข็งแรงอย่างต่อเนื่อ

อ่านต่อ