นายกฯ เยี่ยมชมลูกค้า SME Development Bank ในงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม “Thailand’s Best Local Product สุดยอดสินค้า หลากหลายทั่วไทย หาได้ที่เดียว”

16 พ.ค. 2560


พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเยี่ยมชมตลาดคลองผดุงกรุงเกษมและลูกค้าธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) โดยนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับพร้อมมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ลูกค้าธนาคารให้แก่นายกฯ ในงาน“Thailand’s Best Local Product สุดยอดสินค้า หลากหลายทั่วไทย หาได้ที่เดียว” จัดโดยกระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน มีช่องทางในการจำหน่ายและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น เชื่อมโยงการตลาดจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาล ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวทักทายและให้กำลังใจผู้ประกอบการ พร้อมเชิญชวนประชาชนมาร่วมอุดหนุนสินค้า SMEs ไทย ตั้งแต่วันนี้ – 24 กรกฎาคม นี้ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล เมื่อเร็ว ๆ นี้