เอสเอ็มอีแบงก์ ลงนามหนุนข้าราชการบำนาญเป็นเถ้าแก่ใหม่

04 ก.ค. 2554นายโสฬส สาครวิศว กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) และนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการนำบำเหน็จตกทอดค้ำประกันการกู้เงิน” ผ่านสินเชื่อข้าราชการบำนาญของธนาคาร โดยมีวงเงินกู้ขั้นต่ำ 10,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เดือนที่ 1-6 MLR -2% ต่อปี เดือนที่ 7-12 MLR -1.5% ต่อปี ปีที่ 2 เป็นต้นไป MLR -1% ต่อปี เป็นเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Term Loan) ระยะเวลากู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 15 ปี ผู้กู้สามารถนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นประกันเต็มวงเงินกู้ได้ สนใจสอบถาม โทร. 1357 โดยมีนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานฯ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น