เพื่อลงทุน ขยาย ปรับปรุง เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
ให้ทุน...หนุนวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ตั้งตัว เติบโต ก้าวไกล ด้วยเงื่อนไขพิเศษ
สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ทุกภาคธุรกิจ พัฒนากิจการ ระบบบริหารจัดการ กระบวนการผลิต เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ใช้เพียง บสย.ค้ำประกัน
สิทธิพิเศษ..สำหรับลูกค้าเดิม ประวัติชำระดี รับสิทธิ์เติมเงินคืนสูงสุด 5 ล้านบาท ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
สินเชื่อสำหรับลูกค้าชั้นดี SME Bank ให้เงินทุนเสริมสภาพคล่องพร้อมใช้