ให้ทุน...หนุนวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ตั้งตัว เติบโต ก้าวไกล ด้วยเงื่อนไขพิเศษ
คืนความสุข...ให้ SMEs ที่ต้องการเป็นเจ้าของโฮมออฟฟิศ ตึกแถว มินิแฟคตอรี่
สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ทุกภาคธุรกิจ พัฒนากิจการ ระบบบริหารจัดการ กระบวนการผลิต เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ใช้เพียง บสย.ค้ำประกัน
สนับสนุนผู้ประกอบการตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานพันธมิตร ที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เติบโตคู่สังคม เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน พัฒนาเชื่อมโยงสู่ AEC
สิทธิพิเศษ..สำหรับลูกค้าเดิม ประวัติชำระดี รับสิทธิ์เติมเงินคืนสูงสุด 5 ล้านบาท ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน