สินเชื่อ Small SMEs บำรุงสุข ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของระบบเศรษฐกิจ และทุกปัญหา SME Bank ช่วยคุณได้
โอกาสทอง...ของพ่อค้า แม่ค้า มีทุนหมุนเวียน จ่ายค่าเช่า เซ้งพื้นที่ ได้ทุนเสริม เติมเต็มกระเป๋า พร้อมทางเลือก ....ใช้ บสย. หรือ หลักทรัพย์ค้ำประกัน
SMEs คนดี ประวัติดี โอกาสดี มาถึงแล้ว กู้ได้สูงสุด 150% ของมูลค่าคิดเป็นหลักประกัน
เพื่อลงทุน ขยาย ปรับปรุง เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
ให้ทุน...หนุนวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ตั้งตัว เติบโต ก้าวไกล ด้วยเงื่อนไขพิเศษ