กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ


 1. กรอบหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อ
  Download กรอบหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อ
  (9.3 kb)

 2. ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือด้านการให้สินเชื่อ และการส่งเสริมพัฒนา
  Download ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือด้านการให้สินเชื่อฯ
  (241 kb)

 3. ใบคำขอสินเชื่อ / ร่วมลงทุน
  Download ใบคำขอสินเชื่อ / ร่วมลงทุน (PDF)
  (313 kb)
  Download ใบคำขอสินเชื่อ / ร่วมลงทุน (Word)
  (77 kb)

© 2017 Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand | Site by SystopPlus