คุณวันวิสา ทองดีสุข

“ดีใจที่มีโอกาสออกบูธขายของในงานนี้ อย่างน้อยเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดต่อยอดให้คนรู้จักสินค้ามากขึ้นเพื่อการต่อยอดในอนาคต ขอบคุณแบงก์มากๆ

อ่านต่อ