คุณยอดชาย ภูมิพาน

การอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์ค้าขายบนสื่อออนไลน์สำหรับ SMEs”
การทำตลาดบนมือถือและโซเซียลมีเดียจำเป็นอย่างมากกับการค้าขายในยุคปัจจุบัน ความรู้ครั้งนี้ช่วยทำให้มองเห็นกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจสมัยใหม่...

อ่านต่อ