คุณธนัตย์ ไทยสงฆ์

หจก.ประธานทรัพย์การเกษตร จ.ชัยภูมิ
“เป็นหลักสูตรที่เข้าใจง่าย ช่วยวิเคราะห์กิจการและแผนสำรองของธุรกิจ ทำให้รู้ถึงผลกำไรขาดทุนที่แท้จริง...

อ่านต่อ