คุณจารุวรรณ พานิชพงศ...

“ทุกคนที่ร่วมโครงการนี้แฮปปี้มาก สนุก ผ่อนคลาย ได้ประสบการณ์ใหม่ๆร่วมกัน เป็นประโยชน์กับธุรกิจและนำมาเชื่อมโยงได้จริง

อ่านต่อ