เนื้อที่รวม :9-0-9 ไร่ ไร่

ลักษณะ : เป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (บ้าน-โรงงาน-อาคารพาณิชย์) 1)อาคารพักอาศัย ค.ส.ล ชั้นเดียว (หลังที่ 1) พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 240.50 2)อาคารพักอาศัย ค.ส.ล....

จ.ลำปาง

เนื้อที่รวม :0-1-22 ไร่ ไร่

ลักษณะ : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (บ้าน) 1)อาคารบ้านพักอาศัย ค.ส.ล. ชั้นเดียว พื้นที่ 208 ตรม. 2)อาคารส่วนโล่งหลังคาคลุม พื้นที่ 48 ตรม.

จ.ลำปาง

เนื้อที่รวม :23-3-36 ไร่ ไร่

ลักษณะ : ที่ดินเปล่า หน้ากว้างติดถนน 80 ม. ลึกประมาณ 476.80 ม

จ.สระบุรี

เนื้อที่รวม :2-1-43.5 ไร่ ไร่

ลักษณะ : ที่ดินเปล่า หน้ากว้างติดถนน 40 เมตร ลึกประมาณ 110 เมตร สภาพรกกร้างมีวัชพืชปกคลุม

จ.ลำพูน

เนื้อที่รวม :10-3-9.7 ไร่ ไร่

ลักษณะ : ที่ดินพร้อมสปส. บ้านพักอาศัย โรงเลี่้ยงสัตว์

จ.นครปฐม

เนื้อที่รวม :58 - 2 - 74.0 ไร่

ลักษณะ : ลักษณะเป็นที่ดินเปล่า หน้ากว้าง 80 ม. ลึก 120 ม.

จ.ปทุมธานี

เนื้อที่รวม :11 - 0 - 17 ไร่

ลักษณะ : ลักษณะเป็นที่ดินพร้อมอาคารโรงงาน สิ่งปลูกสร้าง 5 รายการ หน้ากว้างติดถนน 19 เมตร ลึกประมาณ 380 เมตร

จ.ลำปาง

เนื้อที่รวม :0 - 1 - 59 ไร่ ไร่

ลักษณะ : เป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

จ.นครพนม

เนื้อที่รวม :13 - 2 - 1.8 ไร่

ลักษณะ : ที่ดินเปล่า

จ.เพชรบุรี

เนื้อที่รวม :0 - 1 - 3.6 ไร่

ลักษณะ : ที่ดินเปล่า เป็นที่ดินจัดสรร โครงการเดอะลากูน 3

จ.ปทุมธานี