เนื้อที่รวม :0-0-28.6 ไร่ ไร่

ลักษณะ : เป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น

จ.กรุงเทพมหานคร

เนื้อที่รวม :1-0-25 ไร่ ไร่

ลักษณะ : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารโรงงาน

จ.สมุทรสาคร

เนื้อที่รวม :18-1-39 ไร่ ไร่

ลักษณะ : ที่ดินพร้อมอาคารโรงงาน

จ.พิจิตร

เนื้อที่รวม :0-1-19 ไร่ ไร่

ลักษณะ : ที่ดินพร้อมสร้างปลูกสร้าง

จ.สงขลา

เนื้อที่รวม :0-1-45 ไร่ ไร่

ลักษณะ : ที่ดิน

จ.สระบุรี

เนื้อที่รวม :0 - 1 - 0.0 ไร่

ลักษณะ : ตั้งอยู่ซอย รามอินทรา 39 ลักษณะเป็นที่ดินเปล่ารูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ปรับถมแล้ว ทางเข้าออกเป็นถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 3 ม. เป็นทางส่วนบุคคล...

จ.กรุงเทพมหานคร

เนื้อที่รวม :10 - 2 - 12.0 ไร่

ลักษณะ : ที่ดินเปล่า ถนนเพชรเกษมสายใหม่ กม.90/800 นครปฐม-ราชบุรี

จ.ราชบุรี

เนื้อที่รวม :58 - 2 - 74.0 ไร่

ลักษณะ : ลักษณะเป็นที่ดินเปล่า หน้ากว้าง 80 ม. ลึก 120 ม.

จ.ปทุมธานี

เนื้อที่รวม :11 - 0 - 17 ไร่

ลักษณะ : ลักษณะเป็นที่ดินพร้อมอาคารโรงงาน

จ.ลำปาง

เนื้อที่รวม :39 - 3 - 97.0 ไร่

ลักษณะ : ที่ดินเปล่าตั้งอยู่ทางสาธารณประโยชน์ ซอยวัดบ้านไร่พันนา แยกจากทางหลวงหมายเลข 205 หลักกม.253 เป็นรูปหลายเหลี่ยม หน้ากว้างติดถนน 90ม. ลึก 495 ม.ต่ำกว่าถนน 0.20 ม.

จ.ลพบุรี