เนื้อที่รวม :21-0-92 ไร่ ไร่

ลักษณะ : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

จ.ลพบุรี

เนื้อที่รวม :0-3-30ไร่ ไร่

ลักษณะ : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

จ.ราชบุรี

เนื้อที่รวม :20-0-6 ไร่ ไร่

ลักษณะ : ที่ดินพร้อมอาคารเลี้ยงไก่

จ.พระนครศรีอยุธยา

เนื้อที่รวม :5-1-61 ไร่ ไร่

ลักษณะ :

จ.ศรีษะเกษ

เนื้อที่รวม :8-1-32.7 ไร่ ไร่

ลักษณะ : มีอาคารโชว์รูม อาคารโรงงาน อาคารพาณิชย์

จ.เชียงใหม่

เนื้อที่รวม :10 - 2 - 12.0 ไร่

ลักษณะ : ที่ดินเปล่า ถนนเพชรเกษมสายใหม่ กม.90/800 นครปฐม-ราชบุรี

จ.ราชบุรี

เนื้อที่รวม :58 - 2 - 74.0 ไร่

ลักษณะ : ลักษณะเป็นที่ดินเปล่า หน้ากว้าง 80 ม. ลึก 120 ม.

จ.ปทุมธานี

เนื้อที่รวม :11 - 0 - 17 ไร่

ลักษณะ : ลักษณะเป็นที่ดินพร้อมอาคารโรงงาน

จ.ลำปาง

เนื้อที่รวม :7 - 1 - 45.1 ไร่

ลักษณะ : ทีดินเปล่า

จ.ลำพูน

เนื้อที่รวม :13 - 2 - 1.8 ไร่

ลักษณะ : ที่ดินเปล่า

จ.เพชรบุรี