ค้นหาสินทรัพย์

ข่าวและกิจกรรม

เปิดประมูลขายทรัพย์ NPA ของธนาคารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 22 พ.ย. 2560 เริ่ม ลงทะเบียน ตั้งแต่ 9.00 - 11.00 น.เปิดประมูลตั้งแต่เวลา 11.00 -12.00 น. ณ smebank สาขาอุบลราชธานี ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการงดขายทรัพย์บางรายการ
แก้ไขครั้งล่าสุด : 2017-11-16


ดูข่าวทั้งหมด

สินทรัพย์รอการขาย