18 ก.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคางานปรับปรุงตกแต่ง สำนักงานเขต 14 ประจำสาขาสุพรรณบุรี
[93.13 Kb]
Download
07 ก.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้เสนอที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก (ของที่ระลึก)
[51.88 Kb]
Download
07 ก.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ของที่ระลึก)
[45.67 Kb]
Download
07 ก.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้เสนอที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก (ของขวัญ)
[36.47 Kb]
Download
07 ก.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ของขวัญ)
[42.10 Kb]
Download
06 ก.ย. 2560
ประกาศ ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (สาขาสุพรรณบุรี)
[24.87 Kb]
Download
05 ก.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง จ้างให้บริการทำปฏิทินแขวน ปฏิทินตั้งโต๊ะ และบัตรอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2561
[99.98 Kb]
Download
05 ก.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้เสนอที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก เรื่อง จ้างให้บริการทำปฏิทินแขวน ปฏิทินตั้งโต๊ะ และบัตรอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2561
[103.50 Kb]
Download
22 ส.ค. 2560
ประกาศสอบราคา ผู้ให้บริการปรับปรุงตกแต่ง สำนักงานเขต 14 สาขาสุพรรณบุรี
[87.38 Kb]
Download
22 ส.ค. 2560
ประกาศ เรื่องสอบราคาจัดจ้างผู้ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2560-2561
[293.81 Kb]
Download