21 พ.ย. 2560
ประกาศ การคัดเลือกเพื่อจัดหาโปรแกรมระบบ (Business Interlligence: BI)
[1,827.87 Kb]
Download
01 พ.ย. 2560
ยกเลิกประกาศ สอบราคาผู้ให้บริการจัดหาของที่ระลึก ประจำปี 2561
[179.92 Kb]
Download
16 ต.ค 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการให้บริการ จัดทำของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2561
[210.54 Kb]
Download
05 ต.ค 2560
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดหาผู้ให้บริการักษาความสะอาด อาคาร SME Bank Tower สำนักงานใหญ่ จำนวน 36 อัตรา สำหรับระยะเวลา 2 ปี
[31.19 Kb]
Download
28 ก.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการให้บริการจัดทำปฎิทินแขวน ปฏทินตั้งโต๊ะ และบัตรอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2561
[215.58 Kb]
Download
18 ก.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคางานปรับปรุงตกแต่ง สำนักงานเขต 14 ประจำสาขาสุพรรณบุรี
[93.13 Kb]
Download
07 ก.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้เสนอที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก (ของที่ระลึก)
[51.88 Kb]
Download
07 ก.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ของที่ระลึก)
[45.67 Kb]
Download
07 ก.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้เสนอที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก (ของขวัญ)
[36.47 Kb]
Download
07 ก.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ของขวัญ)
[42.10 Kb]
Download