SME Development Bank ลงพื้นที่จังหวัดน่าน เยี่ยมกิจการลูกค้าธนาคาร สนับสนุน SMEs กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

05 ก.ย. 2560


นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) และผู้บริหารธนาคาร ลงพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อให้กำลังใจและสำรวจข้อมูลสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาและสนับสนุนสินเชื่อให้กระจายสู่ผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดน่าน โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน ตอกย้ำบทบาทการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการ (SME Development Bank) อย่างแท้จริง อาทิ หมู่บ้านชุมชนต้นแบบบ้านน้ำเกี๋ยน หมู่บ้านอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ (CIV) ภูมิปัญญาสร้างอาชีพ สูตรสำเร็จสู่ความยั่งยืน ผู้ประกอบการ บริษัท ชมพู ภูคา จำกัด ผู้ผลิตเครื่องเงินในจังหวัดน่านหนึ่งใน SMEs ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ณ จังหวัดน่าน เมื่อเร็ว ๆ นี้