SME Development Bank ลงพื้นที่เยี่ยมกิจการลูกค้ากลุ่มท่องเที่ยวชุมชน จ.เชียงใหม่ สานต่อช่องทางการตลาด พาออกบูธจำหน่ายสินค้าและบริการ

24 ต.ค 2560


นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( ธพว. หรือ SME Development Bank ) นำทีมผู้บริหารธนาคาร ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการลูกค้า นายอนันต์ บุญเพิ่มทรัพย์ เจ้าของธุรกิจเรือนแพเอกชัย และ นายเจตณรงค์ สมบุญมา เจ้าของธุรกิจแพภูเขาลอยน้ำ (Mountain Float) และ Cafe' in Wild ณ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อุทยานแห่งชาติศรีล้านนา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายบุญทา ชัยเลิศ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและร่วมพบปะพูดคุยถึงแนวทางการสนับสนุนและพัฒนา SMEs กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน สานต่อการสร้างโอกาสทางการตลาด เพิ่มช่องทางจัดจำหน่าย ด้วยการจัดโปรโมชั่นแพ็คเกจท่องเที่ยวราคาพิเศษ เตรียมไปจำหน่ายในงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ซึ่ง SME Development Bank เป็นเจ้าภาพจัดงานในเดือนธันวาคมนี้ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560