16 ส.ค. 2560
ประกาศประกวดราคา ผู้จัดให้บริการรักษาความสะอาด จำนวน 36 อัตรา
[109.02 Kb]
Download
01 ส.ค. 2560
ประกาศคุณสมบัติและเงื่อนไขการคัดเลือกผู้ให้บริการภายนอก ในการให้บริการยึดทรัพย์ลีสซิ่งและเช่าซื้อ
[350.82 Kb]
Download
26 ก.ค. 2560
ประกวดราคาจ้าง การจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบัญชีธนาคาร และข้อมูลเพื่อการบริหาร (FMIS)
[4,173.49 Kb]
Download
12 ก.ค. 2560
ประกวดราคาจัดจ้างผู้ให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักงานใหญ่ สำนักงานเขต และสำนักงานสาขา จำนวน 133 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[124.74 Kb]
Download
27 มิ.ย. 2560
ประกาศยกเลิก งานจัดจ้าง จ้างตกแต่งพื้นที่สำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานี และ สำนักงานเขต 23 โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[24.43 Kb]
Download
26 มิ.ย. 2560
ประกาศผลการคัดเลือกที่ปรึกษาโครงการจัดทำนโยบายและมาตรฐานรักษาความปลอดภัยสารสนเทศปี 2560
[506.50 Kb]
Download
23 มิ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจัดจ้างงานออกแบบและตกแต่งพื้นที่ของธนาคารในมหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี (Thailand Industry Expo 2017)
[430.10 Kb]
Download
23 มิ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือก สอบราคาจัดจ้างงานออกแบบและตกแต่งพื้นที่ของธนาคารในมหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี (Thailand Industry Expo 2017)
[429.30 Kb]
Download
06 มิ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาผู้ให้บริการบำรุงรักษา / อุปกรณ์ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center)
[84.03 Kb]
Download
02 มิ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ราคาซื้อ License สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 70 เครื่อง
[195.37 Kb]
Download