fbpx

SME D Bank จัด ‘Town Hall Meeting’ มอบนโยบายพนักงานทั่วประเทศ ประกาศเดินหน้าเต็มสปีด ‘เติมทุนคู่พัฒนา’ หนุนเอสเอ็มอีไทยเติบโตยั่งยืน


นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เป็นประธานการจัดประชุม “Town Hall Meeting” ในรูปแบบออนไซต์ควบคู่กับออนไลน์ เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานช่วงสุดท้ายของปี 2566 และแนวทางในปีหน้า (2567) ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารทั่วประเทศ  โดยเน้นย้ำให้มุ่งมั่นสานต่อบทบาทการเป็น “ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย” คอยเคียงข้างดูแลช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างใกล้ชิดตลอดเส้นทางธุรกิจ โดยรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเดินหน้า “เติมทุนคู่พัฒนา”  พาเข้าถึงแหล่งเงินทุนตามเป้าหมาย ควบคู่กับช่วยพัฒนาเสริมศักยภาพยกระดับธุรกิจผ่านโครงการ “SME D Coach” ผลักดันเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรในการเป็นสถาบันการเงินของรัฐที่ให้บริการทางการเงินครบวงจร และพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจเอสเอ็มอีสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน   ณ ห้องบุญยะจินดา สโมสรตำรวจ เมื่อวันที่  28 ตุลาคม 2566

   

SME D Bank ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนวิสาหกิจ 5 ปี และแผนปฏิบัติการ ปี 2567

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อมอบนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและทิศทางการดำเนินงาน สำหรับการจัดทำแผนวิสาหกิจ 5 ปี (ปี 2567-2571) และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 โดยมี นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ SME D Bank เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน เพื่อบรรลุยุทธศาสตร์องค์กร ปี 2567-2571 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้บริหารธนาคาร เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานใหญ่ SME D Bank ห้องประชุมแก้ววิเชียร ชั้น 11 อาคาร SME Bank Tower เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2566

SME D Bank จัด ‘Town Hall Meeting’ มอบนโยบายพนักงานทั่วประเทศ เดินหน้า ‘เติมทุนคู่พัฒนา’ สนับสนุนเอสเอ็มอีไทย เติบโต เข้มแข็ง ยั่งยืน

SME D Bank จัด ‘Town Hall Meeting’ มอบนโยบายพนักงานทั่วประเทศ
เดินหน้า ‘เติมทุนคู่พัฒนา’ สนับสนุนเอสเอ็มอีไทย เติบโต เข้มแข็ง ยั่งยืน

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เป็นประธานการจัดประชุม “Town Hall Meeting” ประจำไตรมาส 2 ปี 2566 ในรูปแบบออนไซต์ควบคู่กับออนไลน์ เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2566 ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารทั่วประเทศ โดยเน้นย้ำให้มุ่งมั่นสานต่อบทบาทการเป็น “ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย” สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีตลอดเส้นทางธุรกิจ ผ่านกระบวนการ “เติมทุนคู่พัฒนา” พาเข้าถึงแหล่งเงินทุน วงเงินกู้สูงสุดถึง 50 ล้านบาทต่อราย ควบคู่กับช่วยพัฒนายกระดับธุรกิจผ่านโครงการ “SME D Coach” เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมกล่าวชื่นชมการทำหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ผ่านมา ในการร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันงานต่าง ๆ สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จัด ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 12 พ.ค.66

 

SME D Bank จัดประชุม Town Hall Meeting มอบนโยบายไตรมาสสุดท้าย ปี 65 รวมพลังเป็น ONE TEAM สร้าง NEW HIGH เติมทุนคู่พัฒนา ติดปีกเอสเอ็มอีเติบโตยั่งยืน

SME D Bank จัดประชุม Town Hall Meeting (ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565)
มอบนโยบายไตรมาสสุดท้าย ปี 65 รวมพลังเป็น ONE TEAM สร้าง NEW HIGH เติมทุนคู่พัฒนา ติดปีกเอสเอ็มอีเติบโตยั่งยืน

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวมอบนโยบาย “SME D Bank Town Hall Meeting” ไตรมาสสุดท้าย ประจำปี 2565 ให้แก่คณะผู้บริหารและพนักงานทุกระดับทั่วประเทศ ในรูปแบบออนไซต์ควบคู่ออนไลน์ โดยชื่นชมการทำหน้าที่ของพนักงานทุกคน ตลอด 9 เดือนที่ผ่านมา ที่มุ่งมั่นทุ่มเทจนสามารถผลักดันภารกิจต่างๆ ของธนาคารเป็นไปตามเป้าหมาย และมีส่วนสำคัญช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเดินหน้าธุรกิจได้เต็มศักยภาพ จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก มอบรางวัลต่าง ๆ เพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะองค์กรเป็นเลิศ เช่น รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 64 ประเภท “พัฒนาองค์กรดีเด่น” เป็นต้น พร้อมทั้ง มอบนโยบายการทำงานในช่วงไตรมาสสุดท้ายปีนี้ ขอให้ทุกคน ตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และพนักงาน ผนึกกำลังรวมเป็น ONE SME D Bank , ONE TEAM เดินหน้าสานต่อบทบาทการเป็น “ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย” เพื่อสร้างนิวไฮในการทำงานด้านต่าง ๆ ของธนาคาร สนับสนุนพาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุน และช่วยเหลือด้านการพัฒนา ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญ ในการยกระดับเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน จัด ณ ห้องประชุมแก้ววิเชียร อาคาร SME Bank Tower

SME D Bank จัด Town Hall Meeting มอบนโยบายปี 65 แก่พนักงานทั่วประเทศ เดินหน้าภารกิจธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย เคียงคู่ดูแลตลอดเส้นทางธุรกิจ

SME D Bank จัด Town Hall Meeting(ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565)

มอบนโยบายปี 65 แก่พนักงานทั่วประเทศ เดินหน้าภารกิจธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย เคียงคู่ดูแลตลอดเส้นทางธุรกิจ

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เป็นประธานการจัด “Town Hall Meeting” ประจำไตรมาส 4/2564 ผ่านรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อสรุปการทำงานตลอดปี 2564 และมอบนโยบายการทำงานในปี 2565 โดยมีผู้บริหาร และพนักงาน SME D Bank ทั่วประเทศ เข้ารับฟัง โดยได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมการทำหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจผลักดันงานต่าง ๆ ในปี 2564 จนสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั้ง มอบนโยบายการทำงาน ในปี 2565 ร่วมกันเดินหน้าภารกิจธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย เคียงคู่ดูแลตลอดเส้นทางธุรกิจ ผ่านกระบวนการเติมทุนควบคู่เติมความรู้ เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย พัฒนายกระดับเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน จัด ณ ห้องประชุมแก้ววิเชียร สำนักงานใหญ่ SME D Bank อาคาร SME Bank Tower ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อเร็ว

 

กรรมการผู้จัดการ ธพว. แถลงทิศทางนโยบายขององค์กร 2564

กรรมการผู้จัดการ ธพว. แถลงทิศทางนโยบายขององค์กร

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank แถลงทิศทางนโยบายขององค์กรให้แก่พนักงานทุกระดับรับทราบ ทั้งในส่วนสำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรให้สำเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ ธพว. มีนโยบายในการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยเข้าถึง “ความรู้คู่เงินทุน” เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้เติบโตและยั่งยืน – ด้านการเงิน ให้วงเงินสินเชื่อได้ไม่เกิน 15 ล้านบาทต่อราย – ด้านร่วมลงทุน ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อราย – ด้านพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน และการดำเนินธุรกิจ เช่น เติมองค์ความรู้ ส่งเสริมการตลาดทั้งด้านออนไลน์และออฟไลน์ เป็นต้น นอกจากนั้น ธพว. มีนโยบายร่วมกับพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต่อเนื่อง ครบวงจร อีกทั้ง จัดให้มีการพัฒนากระบวนการให้บริการ การบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร อย่างมีธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสร้างความเชื่อมั่น แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สารจากผู้บริหารธนาคาร

สารจากผู้บริหารธนาคาร

 

SME D Bank ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 0.50% ช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีลดภาวะต้นทุนธุรกิจ [ดาวน์โหลดคลิก]

ธพว. เดินหน้าทำงานเชิงรุกลุยมาตรการ “พัก-ขยาย-เติม” อุ้มลูกค้าได้รับผลกระทบ “ไวรัสโควิด-19” ทั้งทางตรงและทางอ้อม [ดาวน์โหลดคลิก]

ธพว. ทุ่มหมื่นล้านเติมทุนเอสเอ็มอีธุรกิจท่องเที่ยวฝ่าวิกฤตโควิด-19 ออก “สินเชื่อรายเล็ก Extra Cash” ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน [ดาวน์โหลดคลิก]

ธพว. ขานรับนโยบาย ธปท. ออกมาตรการเลื่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้ลูกค้า 6 เดือน [ดาวน์โหลดคลิก]

ธพว. พร้อมเคียงข้างช่วยเหลือเอสเอ็มอีไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 ลดภาระค่าใช้จ่าย 4 หมื่นราย เติมทุนเสริมสภาพคล่องกว่า 6 พันล้าน [ดาวน์โหลดคลิก]

SME D Bank คลอดมาตรการช่วยลูกค้าได้รับผลกระทบ “ไวรัสโคโรนา” มอบสิทธิ์พักชำระหนี้เงินต้น 12 เดือน ขยายเวลาชำระหนี้ และเติมทุนดอกเบี้ยถูกเสริมสภาพคล่อง [ดาวน์โหลดคลิก]

ธพว. ผนึก บสย. คิกออฟ “SME D ยกกำลัง 3” เติมทุนดอกเบี้ยถูก ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 3 ปี ขับเคลื่อนมาตรการ “ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย” ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนธุรกิจ [ดวาน์โหลดคลิก]

Skip to content