News & Events

ขับเคลื่อน SMEs ไทย กู้ง่าย...โตไวใช้บัญชีเดียว เติมความรู้คู่ทุน หนุน SMEs จ.นครศรีธรรมราชและใกล้เคียงยกระดับเป็นนิติบุคคล

22 Jul 19
Read More

SME D Bank ชวนช้อปสนั่นสินค้าราคาถูกส่งตรงจากผู้ผลิต ในงาน สุดยอด SMEs ของดีทั่วไทย ครั้งที่ 7

22 Jul 19
Read More

ขับเคลื่อน SMEs ไทย กู้ง่าย...โตไวใช้บัญชีเดียว เติมความรู้คู่ทุน หนุน SMEs จ.สงขลาและใกล้เคียงยกระดับเป็นนิติบุคคล

22 Jul 19
Read More
Testimonial

ธุรกิจ "แมลงปอ สมาร์ทฟาร์ม" จะเป็นจุดกำเนิดสร้างเศรษฐกิจระดับชุมชน ดึงความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ และจูงใจให้ชาวบ้านหันมาทำเกษตรปลอดสารพิษ

- ชาญวิทย์ คิดหา เจ้าของ แมลงปอ สมาร์ทฟาร์ม อ. เชียงคำ จ.พะเยา -

22 Nov 18

ผู้ประกอบธุรกิจด้านเกษตรที่อยากเข้าถึงแหล่งทุนของภาครัฐ ต้องมุ่งมั่นยกระดับตัวเองเพื่อเข้าสู่ระบบให้ได้ เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้ว เชื่อมั่นได้เลยว่า ธุรกิจของคุณจะมีศักยภาพเพิ่มขึ้น รวมถึง ได้รับความเชื่อถือจากคู่ค้าทั้งจากในและต่างประเทศด้วย

- โสรัฐฎา วรกิตติโชติกรณ์ ผู้บริหาร บริษัท ต้นน้ำ โฮลดิ้ง จำกัด อ.แม่จัน จ.เชียงราย -

22 Nov 18

คนที่อยากจะพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน อยากทําโฮมสเตย์ หรืออยากจะทำสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชุมชน เข้าไปปรึกษา SME Development Bank เลย พนักงานทุกคนให้คำแนะนำอย่างดีมาก ช่วยให้การกู้เงินไม่ได้ยากอย่างที่คิด นี่เป็นสิ่งที่เราสัมผัสมากับตัวเอง

- ผกากานต์ รุ่งประชารัตน์ เจ้าของร้าน กาแฟดอยผาหมี อ.แม่สาย จ.เชียงราย -

22 Nov 18