เอสเอ็มอีแบงก์คว้ารางวัล “Best Website” จาก ADFIAP

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ได้รับรางวัล ชนะเลิศ “Best Website” (www.smebank.co.th) จากสมาคมสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา เอเชียและแปซิฟิก (Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific : ADFIAP) คณะกรรมการคัดเลือกให้รางวัลโดยพิจารณาจาก

1. เว็บไซด์มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
2. มีเนื้อหาที่ละเอียดและชัดเจน
3. ใช้งานง่ายและมีคำแนะนำสำหรับการเข้าใช้งาน
4. มีการออกแบบและรูปแบบที่สวยงาม
5. มีนวัตกรรมทางเทคนิคและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว


Best Annual Report 2012

เอสเอ็มอีแบงก์ คว้ารางวัลชนะเลิศ “The ADFIAP Awards 2013” ในการประกวด Special Awards สาขา Best Annual Report 2012 จากสมาคมสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาเอเชียและ แปซิฟิค (ADIFAP) ซึ่งมีสมาชิก 131 องค์กร 45 ประเทศ เกณฑ์ตัดสินพิจารณาจาก

1. เปิดเผยการจัดการทางการเงินและข้อมูลการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. มีการระบุวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ชัดเจน
3. เนื้อหาง่ายต่อการเข้าใจและชัดเจน
4. การออกแบบสะดุดตา
5. องค์ประกอบโดยรวม มีลักษณะเฉพาะตัว

และมีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่นด้วยการใช้กระดาษกรีนออฟเซตพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความ ต้องการที่ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลก