การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ คลิก
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ คลิก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุรายเดือน คลิก
รายงานผลงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

          > รายงานผลงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561

          > รายงานผลงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562

          > รายงานผลงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563