วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
01 May 2021

 

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

 

วันฉัตรมงคล

 

ทรงพระเจริญ 

 

ยอพระยศยิ่งล้ำ   ราชันย์

ทรงฉัตรสืบสานสรรค์  ปกหล้า

ทวยราษฎร์แซ่ซ้องพลัน เปรมปรีดิ์  ยิ่งนา

เทิดเกียรติพระผ่านฟ้า เปี่ยมด้วยภักดี 

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

(นายสุขสรรค์ รตเวสสนันท์ ประพันธ์)

 

ลงนามถวายพระพรออนไลน์