Plan Procure


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ครั้งที่ 4
29 Jun 2020
563.8 KB
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5
26 Jun 2020
763 KB
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ครั้งที่ 3
24 Jun 2020
879.4 KB
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4
17 Jun 2020
860.9 KB
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3
20 Mar 2020
82.3 KB
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2
12 Mar 2020
139.8 KB
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ครั้งที่ 2
02 Mar 2020
1.2 MB
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1
28 Feb 2020
758.2 KB
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 1/2563
29 Jan 2020
802.2 KB
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ครั้งที่ 1
22 Jan 2020
881.1 KB