Announced Procure


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยวิธีคัดเลือก
23 Nov 2021
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัางการจัดหาผู้ให้บริการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล SME กับ หน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม โดยวิธีคัดเลือก
18 Nov 2021
0
งานจัดจ้างผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเหมาจ่ายรายเดือน จำนวน 187 เลขหมาย (เฉพาะเลขหมาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 Nov 2021
0
โครงการจัดหาและพัฒนาระบบเพื่อการตรวจสอบภายใน (Audit Tool) โดยวิธีคัดเลือก
11 Nov 2021
0
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างผู้ให้บริการซ่อมแซมโครงสร้างเหล็กชั้น 11 เพื่อปรับปรุงเป็นห้องเตรียมอาหารรับงานบริการจัดประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 Nov 2021
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 24 อัตรา ระยะเวลาบริการ 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 Nov 2021
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในกิจการของธนาคาร จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 Nov 2021
0
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเจาะจง เรื่องงานจัดจ้างผู้ให้บริการเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง พร้อมบริการอุปกรณ์เสริม ระยะเวลา 4 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 Oct 2021
0
งานจัดจ้างผู้ให้บริการปรับปรุงระบบการสำรองข้อมูล Appliance (ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง) โดยวิธีคัดเลือก
15 Oct 2021
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างผู้ให้บริการสำรวจและออกแบบงานปรับปรุงผนังภายนอกพร้อมส่วนที่เกี่ยวเนื่องด้านนอกอาคาร SME BANK TOWER โดยวิธีคัดเลือก
11 Oct 2021
0