Announced Procure


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดหาผู้ให้บริการจัดทำคอนเทนต์สำหรับตรวจสอบและดูสถิติสลากกินแบ่งรัฐบาลใน Application SME D Bank
12 Oct 2018
297.4 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาผู้ให้บริการเก็บสื่อบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 Oct 2018
664.9 KB
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหาร
06 Oct 2018
3.5 MB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาโครงการระบบบริหารหนี้ที่อยู่ในขั้นตอนกฎหมาย (Legal Management System) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
02 Oct 2018
127.6 KB
ประกาศผู้ชนะ จัดหาระบบบริการข้อมูลธุรกิจเพื่อให้ใช้ในการวิเคราะห์ตรวจสอบลูกค้านิติบุคคล DSS
01 Oct 2018
361.9 KB
ผู้ชนะการเสนอราคาของงาน จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายสื่อสาร (Switch) ขนาด 48 พอร์ต จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 Sep 2018
429.2 KB
ผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 Sep 2018
6.7 MB
ประกาศผู้ชนะ งานจัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขากาฬสินธุ์
14 Sep 2018
31 KB
ประกาศผู้ชนะ งานจัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขาหนองคาย
14 Sep 2018
31.4 KB
ประกาศผู้ชนะ งานจัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขามุกดาหาร รวมสำนักงานเขต
14 Sep 2018
32.1 KB