Announced Procure


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสนับสนุนโครงการ ISO/IEC 27001:2013 (1st Surveillance Audit) โดยวิธีการคัดเลือก
14 Aug 2019
687.7 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงตกแต่งสาขาพระนครศรีอยุธยารวมสำนักงานเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
08 Aug 2019
494.9 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ CoreBusiness Process System และ Loan Factory โดยวิธีการคัดเลือก
05 Aug 2019
568.7 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของงานจัดหาอุปกรณ์ Hard Disk จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 Jul 2019
328.5 KB
งานจัดจ้างผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 33 อัตรา
18 Jul 2019
296.3 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างผู้ให้บริการออกแบบและตกแต่งพื้นที่ของ SME D Bank ในงาน Thailand Industry Expo 2019 โดยวิธีคัดเลือก
08 Jul 2019
537.6 KB
ฝากประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ หรือ ผู้ชำนาญการ เพื่อให้คำปรึกษาและจำหน่ายสินทรัพย์ด้วยคุณภาพประเภทมีหลักประกัน โดยวิธีคัดเลือก
28 Jun 2019
345.4 KB
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อทรัพย์สินด้อยคุณภาพ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562
27 Jun 2019
287.8 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาผู้ให้บริการโครงการ สำรวจข้อมูลและสารสรเทศทางการตลาด โดยวิธีคัดเลืิอก
30 May 2019
570.8 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ของงานงานจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบ/อุปกรณ์ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของธนาคาร
22 May 2019
149.7 KB