Announced Procure


ประกาศเผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของงานจัดหาโปรแกรมบริหารเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Desktop Management) และโปรแกรม Antivirus
10 Oct 2019
439.2 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของงานจัดหาผู้ให้บริการให้เช่าเครือข่ายสื่อสารที่ใช้กับ ITMX สำหรับโครงการ Core Business Process System And ERP (CBPS)
03 Oct 2019
523.2 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของงานจัดหาผู้ให้บริการให้เช่าเครือข่ายสื่อสารที่ใช้กับ ITMX สำหรับโครงการ Core Business Process System And ERP (CBPS)
03 Oct 2019
530.8 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของงานจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบการเรียนรู้ e-Learning
26 Sep 2019
371.2 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจัดหาผู้ให้บริการโครงการจัดหาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสารสนเทศ โดยวิธีการคัดเลือก
25 Sep 2019
607.3 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของงานจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Mail Gateway System)
19 Sep 2019
365.2 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของงานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 Sep 2019
151.2 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของงานจัดหาผู้ให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) จำนวน 50 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 Sep 2019
146.8 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของงานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แบบ Work Station จำนวน 15 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 Sep 2019
144.1 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผู้จัดทำของขวัญปีใหม่ พร้อมบรรจุภัณฑ์ ประจำปี 2563 โดยวิธีคัดเลือก
10 Sep 2019
571.1 KB