Announced Procure


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ธพว. จำนวน 1 คัน
30 Jan 2020
388.2 KB
โครงการจัดจ้างผู้ให้บริการปรับปรุงคุณภาพลิฟต์ ยี่ห้อ ฮิตาชิ จำนวน 3 ชุด และเปลี่ยนบันไดเลื่อน ยี่ห้อ ฮิตาชิ จำนวน 8 ชุด
30 Jan 2020
368.6 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของงานจัดหาผู้ให้บริการเช่าเครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝาก (Passbook Printer) จำนวน 100 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 Jan 2020
197.7 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหารผู้ให้บริการพัฒนาระบบโครงการระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP เฉพาะระบบ Financial Management)
24 Jan 2020
590 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของงานจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบจัดการเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 Jan 2020
194.6 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดจ้างผู้ให้บริการรักษาความสะอาด ประจำอาคาร SME BANK TOWER จำนวน 36 อัตรา ระยะเวลาบริการ 2 ปี
17 Jan 2020
441.3 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างโครงการปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขาหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 Jan 2020
504.7 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของงานจัดหาผู้ให้บริการข้อมูลล้มละลาย และข้อมูลขายทอดตลาดทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 Dec 2019
343.6 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของงานจัดซื้อเครื่องคอมพิเตอร์ตั้งโต๊ะแบบ Work Station เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการ CBPS จำนวน 20 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 Dec 2019
223.5 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของงานจัดจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ Core Business Process System (Project Management Office : PMO) โดยวิธีคัดเลือก
23 Dec 2019
425.8 KB