Announced Procure


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (ปี2564-2568) และแผนประจำปี 2564 โดยวิธีคัดเลือก
08 Jul 2020
512.1 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผูู้ให้บริการ โครงการสำรวจข้อมูลและสารสนเทศทางการตลาด ปี 2563 โดยวิธีคัดเลือก
24 Jun 2020
53.3 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำอาคาร SME BANK TOWER จำนวน 20 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 Jun 2020
433.6 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของงานจัดหาเครื่องมือ Data Quality Tools เพื่อใช้ในการจัดทำ Data Cleansing โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 Jun 2020
486.2 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาผู้ให้บริการพัฒนาระบบ Call Center แบบตอบรับ IVR สำหรับการให้บริการ Helpdesk 3333 โดยวิธีคัดเลือก
21 May 2020
506.2 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ จำนวน 1 คัน ระยะเวลาบริการ 5 ปี โดยวิธีคัดเลือก
05 May 2020
349 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเหมาจ่ายรายเดือน 140 เลขหมายพร้อมเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 Apr 2020
418.8 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบการให้บริการ Call Center โดบวิธีเฉพาะเจาะจง
08 Apr 2020
464.2 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ Software License Virtual Machine โดยวิธีคัดเลือก
07 Apr 2020
460.7 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการจัดหา Software License Veritas Netbackup โดยวิธีคัดเลือก
01 Apr 2020
453.4 KB