Announced Procure


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาผู้ให้บริการยกระดับความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ Security Operations Center (SOC) โดยวิธีคัดเลือก
27 Oct 2020
500.9 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ MS-SQL โดยวิธีคัดเลือก
27 Oct 2020
51.9 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์/DRUM) จำนวน 8 รายการ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,300 กล่อง โดยวิธีคัดเลือก
21 Oct 2020
434.3 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการจัดจ้างที่ปรึกษาการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk Management Framework) โดยวิธีคัดเลือก
19 Oct 2020
459.3 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผู้จัดทำปฏิทินแขวน ปฏิทินตั้งโต๊ะ และบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Card) ประจำปี 2564 โดยวิธีคัดเลือก
02 Oct 2020
53.1 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผู้จัดกทำชุดของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยวิธีคัดเลือก
30 Sep 2020
48.6 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดจ้างผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยประจำอาคาร SME BANK TOWER จำนวน 24 อัตรา ระยะเวลา 1 ปี
29 Sep 2020
472.7 KB
รบกวนประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของงานจัดหาผู้ให้บริการข้อมูลล้มละลาย และข้อมูลขายทอดตลาดทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 Sep 2020
390 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาผู้ให้บริการระบบเฝ้าระวังและป้องกันข้อมูลสารสนเทศรั่วไหล (Data Leakage Protection : DLP) โดยวิธีคัดเลือก
22 Sep 2020
464.4 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ Alteryx Software , Alteryx Server และ Power BI Software โดยวิธีคัดเลือก
17 Sep 2020
52.3 KB