Announced Procure


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดซื้อ ระบบการบริหารจัดการ IT Service Management
11 Jun 2018
501.2 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 33 อัตรา ระยะเวลาบริการ 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 Jun 2018
374.7 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของงานจัดหาผู้พัฒนารายงานด้วยโปรแกรม Tableau โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 Jun 2018
305.2 KB
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาระบบเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ ENLITE
05 Jun 2018
29.9 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดหาผู้ให้บริการและดูแลลูกค้า (Customer Service) ของระบบ SME D Bank
01 Jun 2018
277.3 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาของงานจัดหาผู้ให้บริการ การสร้างความผูกพันแก่ลูกค้า (SMEs Loyalty)และมอบสิทธิพิเศษในระบบ SME D Bank
11 May 2018
7.3 MB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Web Application Firewall
03 May 2018
73.5 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหา Server ทดแทนที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Data Center Phase II)
26 Apr 2018
3.1 MB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อการปฏิบัติงานของ ธพว. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 Apr 2018
1,007.5 KB
ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดจ้างผู้ให้บริการ Call Center ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 Mar 2018
349.9 KB