Plan Procure


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
14 Feb 2018
742.3 KB
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อการปฏิบัติงานของ ธพว.
07 Feb 2018
2.3 MB
ประกาศผู้ชนะ การจัดจ้างที่ปรึกษาตรวจประเมินระบบ BAHTNET และระบบ ICAS
24 Jan 2018
234.5 KB
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
12 Jan 2018
3.4 MB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาอุปกรณ์สำหรับโครงการระบบจัดการเอกสาร (Paperless)
12 Jan 2018
108.3 KB
โครงการจัดจ้าง นายวิชิต กรวิทยาคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสินเชื่อ
09 Jan 2018
560.5 KB
ประกาศผลการจัดหาผู้ให้บริการเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง พร้อมอุปกรณ์เสริม
08 Jan 2018
104.4 KB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา การจัดหาอุปกรณ์สำหรับโครงการระบบจัดการเอกสาร (Paperless) โดยวิธีคัดเลือก
08 Jan 2018
156.6 KB
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
04 Jan 2018
1.1 MB
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
04 Jan 2018
1.6 MB