Plan Procure


ประกาศปรับปรุงแก้ไขการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
08 Nov 2018
580.4 KB
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 7
08 Nov 2018
689.8 KB
การขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการติดตามหนี้
07 Nov 2018
498.6 KB
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ครั้งที่ 18
08 Oct 2018
778.4 KB
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ครั้งที่ 17
11 Sep 2018
588.6 KB
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 6)
10 Sep 2018
625.9 KB
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ครั้งที่ 16
04 Sep 2018
504.9 KB
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 5)
30 Aug 2018
676.5 KB
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ครั้งที่ 15
24 Aug 2018
507.7 KB
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ครั้งที่ 14
03 Aug 2018
818 KB