Plan Procure


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ครั้งที่ 1
08 Feb 2019
1.5 MB
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1)
31 Jan 2019
689.2 KB
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ครั้งที่ 20
28 Dec 2018
992.1 KB
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ครั้งที่ 19
27 Dec 2018
657.8 KB
ปรับปรุงแก้ไขการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
11 Dec 2018
47.5 KB
ปรับปรุงแก้ไขการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
11 Dec 2018
43 KB
ประกาศปรับปรุงแก้ไขการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
08 Nov 2018
580.4 KB
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 7
08 Nov 2018
689.8 KB
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ครั้งที่ 18
08 Oct 2018
778.4 KB
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ครั้งที่ 17
11 Sep 2018
588.6 KB