Plan Procure


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ครั้งที่ 9
20 Aug 2019
899.8 KB
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ครั้งที่ 8
15 Aug 2019
1.2 MB
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ครั้งที่ 7
09 Jul 2019
940.1 KB
ปรับปรุงแก้ไขการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
09 Jul 2019
489.6 KB
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 7
08 Jul 2019
500.6 KB
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 6
05 Jul 2019
590.3 KB
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.5262 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ครั้งที่ 1
20 Jun 2019
904.2 KB
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ครั้งที่ 6
13 Jun 2019
816.3 KB
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดหาเครื่องคอมพิเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 May 2019
638.9 KB
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5
23 May 2019
493.9 KB