Selling by market


ประกาศเผยแพร่การขายทอดตลาดพัสดุที่หมดอายุการใช้งาน เสื่อมสภาพ ชำรุด หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน สาขาเชียงใหม่ จำนวน 130 รายการ
02 Jul 2018
1.3 MB
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นในการใช้งาน 422 รายการ
13 Jun 2018
1.5 MB
ยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุของสำนักงานใหญ่ที่มีสภาพบางส่วนชำรุด และหมดความจำเป็นในการใช้งาน
09 Apr 2018
483.8 KB
ขายทอดตลาดพัสดุของสำนักงานใหญ่ที่มีสภาพบางส่วนชำรุด และหมดความจำเป็นในการใช้งาน
08 Feb 2018
1.1 MB