Procurement Anoucement


ประกาศราคากลางของงานงานจัดหาผู้ให้บริการทำการสรุปผลแบบสอบถามผู้ประกอบการ Taxi ในโครงการสินเชื่อ “ฮักแท็กซี่”เสริมแกร่งแท็กซี่ไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 Jan 2019
152.3 KB
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) จ้างและประกาศราคากลางของงานงานจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)
08 Jan 2019
151.2 KB
ประกาศราคากลาง ของงานจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบงานลิซซิ่ง-เช่าซื้อ (Leasing and Hire Purchase)
28 Dec 2018
952.7 KB
งานจัดหาจอทีวี Sharp Smart Board โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 Dec 2018
139.9 KB
ประกาศราคากลาง ของงานจัดหาหน้าจอ Monitor สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 Dec 2018
289.6 KB
ผู้ให้บริการข้อมูลล้มละลายและข้อมูลขายทอดตลาดทรัพย์
13 Dec 2018
142 KB
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) จัดหาเครื่องพิมพ์ Dot Matrix จำนวน 6 เครื่อง
07 Dec 2018
285.4 KB
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) ผู้ให้บริการปรับปรุง และพัฒนาระบบงาน Intranet
22 Nov 2018
412.8 KB
จัดหาผู้ให้บริการโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรฐานทางบัญชี IFRS 9
19 Nov 2018
170.5 KB
งานจัดหาผู้ให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสแกนเอกสาร สำหรับโครงการระบบ E-Document (เพิ่มเติม)
09 Nov 2018
277.5 KB