Procurement Anoucement


ประกาศราคากลาง งานจัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขาสมุทรปราการ รวมสำนักงานเขต
15 Jun 2018
666.7 KB
ประกาศราคากลาง งานจัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขาปัตตานี รวมสำนักงานเขต
15 Jun 2018
775.2 KB
ประกาศราคากลาง งานจัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขาตรัง รวมสำนักงานเขต
15 Jun 2018
751.7 KB
ประกาศราคากลาง งานจัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขานครศรีธรรมราช รวมสำนักงานเขต
15 Jun 2018
819.3 KB
ประกาศราคากลาง งานจัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขาสกลนคร รวมสำนักงานเขต
15 Jun 2018
769.5 KB
ประกาศราคากลาง จัดหาอุปกรณ์ NTP Server สำหรับควบคุมเวลาของอุปกรณ์สารสนเทศ ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ของธนาคาร
13 Jun 2018
291.1 KB
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขานครราชสีมา รวมสำนักงานเขต
11 Jun 2018
820.8 KB
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขามุกดาหาร รวมสำนักงานเขต
11 Jun 2018
738.5 KB
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขาเชียงใหม่ รวมสำนักงานเขต
11 Jun 2018
663.5 KB
ประกาศราคากลาง ปร้บปรังตกแต่งสำนักงานสาขา หนองคาย
08 Jun 2018
719.9 KB