Procurement Anoucement


ระบบเฝ้าระวังและป้องกันข้อมูลสารสนเทศรั่วไหล (Data Leakage Protection)
31 Jan 2020
810 KB
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ของงานจัดหาผู้ให้บริการพัฒนาระบบ Call Center แบบตอบรับ IVR สำหรับการให้บริการ Helpdesk 3333 โดยวิธีคัดเลือก
14 Jan 2020
449.2 KB
จัดจ้างพัฒนระบบสนทนาอัตโนมัติ (Chabot) เพื่อตอบคำถาม เก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้า และเก็บประวัติการใช้งานเพื่อวิเคราะห์ความต้องการผู้ใช้งาน (User Analytics) บน Facebook Page และ Line Official Account ของ ธพว.
20 Dec 2019
394.5 KB
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงคุณภาพลิฟต์ (Modernization) ยี่ห้อฮิตาชิ จำนวน 3 ชุด และเปลี่ยนบันไดเลื่อน จำนวน 8 ชุด
20 Dec 2019
48.2 KB
โครงการจัดจ้างผู้ให้บริการปรับปรุงคุณภาพลิฟต์ ยี่ห้อ ฮิตาชิ จำนวน 3 ชุด และเปลี่ยนบันไดเลื่อน ยี่ห้อ ฮิตาชิ จำนวน 8 ชุด
13 Dec 2019
425.6 KB
ประกาศราคากลาง จัดจ้างผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ธพว. จำนวน 1 คัน
09 Dec 2019
76.5 KB
โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V 120Ah จำนวน 160 ลูก พร้อมติดตั้งสำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center)
28 Nov 2019
407.7 KB
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ของงานจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบท่าหลักเพื่อผู้ประกอบการ (SMEs Core Portal) และการขอสินเชื่อผ่านอินเตอร์เน็ต (Pre-Loan Origination) (ระบบ SME D Bank) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 Nov 2019
370.5 KB
ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงตกแต่งพื้นที่สำนักงานสาขาหนองบัวลำภู
20 Nov 2019
2.6 MB
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเหมาจ่ายรายเดือน จำนวน 187 เลขหมายพร้อมเครื่อง
08 Nov 2019
117.2 KB