Procurement Complaint Report


รายงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปี 2563
21 Jul 2020
287.2 KB
รายงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปี 2563
03 Apr 2020
225.7 KB
รายงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปี 2562
06 Jan 2020
224.5 KB
รายงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปี 2562
04 Oct 2019
221.8 KB
รายงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ปี 2562
08 Jul 2019
258.7 KB
ประกาศรายงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปี 2562
09 Apr 2019
401.3 KB
ประกาศรายงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4/2561
04 Jan 2019
371.8 KB
ไตรมาสที่ 3
05 Oct 2018
217.5 KB
ไตรมาสที่ 2
13 Jul 2018
208.2 KB
ไตรมาสที่ 1
12 Apr 2018
207.2 KB