Terms Of Reference


ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจัดจ้างผู้ให้บริการรักษาความสะอาด ประจำอาคาร SME BANK TOWER จำนวน 36 อัตรา ระยะเวลา 2 ปี
01 Oct 2019
5.4 MB
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจัดจ้างผู้ให้บริการเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในกิจการของ ธพว. จำนวน 91 คัน
27 Sep 2019
2.5 MB
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานปรับปรุงตกแต่งพื้นที่สำนักงานสาขาภูเก็ต รวมสำนักงานเขต
25 Sep 2019
11.3 MB
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานปรับปรุงตกแต่งพื้นที่สำนักงานสาขาปากช่อง
25 Sep 2019
10.3 MB
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานปรับปรุงตกแต่งพื้นที่สำนักงานสาขาแพร่ รวมสำนักงานเขต
25 Sep 2019
9.4 MB
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานปรับปรุงตกแต่งพื้นที่สำนักงานสาขาสมุทรสาคร รวมสำนักงานเขต
25 Sep 2019
11.3 MB
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V 120Ah จำนวน 160 ลูกพร้อมติดตั้งสำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center)
17 Sep 2019
967.7 KB
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจัดจ้างปรับปรุงตกแต่งพื้นที่สำนักงานสาขายโสธร
22 Aug 2019
10.8 MB
จัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V 120Ah จำนวน 160 ลูกพร้อมติดตั้งสำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
19 Aug 2019
9.2 MB
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจัดจ้างปรับปรุงตกแต่งพื้นที่สำนักงานสาขาลพบุรี
06 Aug 2019
9 MB