๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
16 ก.ค. 2564

 

อาศิรวาทราชสดุดี

 เนื่องในศุภวาระเฉลิมพระชนมพรรษา

 วันคล้ายวันพระราชสมภพ

 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

๒๘ กรกฎาคม

ทรงพระเจริญ

 

 ****************

 

เฉลิมพระชนม พรรษา มหาสมัย

 ฉลองชัย เทิดไท้ สวัสดิศรี

 พระผ่านฟ้า ประชาไทย ทั่วธานี

 สดุดี พระเกียรติก้อง เกริกเกรียงไกร

 ขอพระองค์ สุขเกษม เปรมหรรษา

 เปี่ยมพลา นามัย นิรัติศัย

 สถิตเป็น มิ่งขวัญ พสกไทย

 ร้อยดวงใจ เทิดไท้ ถวายพระพร

   

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

 

    พระราชกรณียกิจ 

 


    ลงนามถวายพระพรออนไลน์