ทรงพระเจริญ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
02 ส.ค. 2564

 

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ลุวาระ เฉลิมพระชนมพรรษา
มิ่งมาตา ล้ำเลิศ ประเสริฐศรี
ธ ประกอบ ราชกิจ กรณีย์
สรรค์สิ่งดี มีคุณค่า เพื่อปวงไทย
พระเมตตา เปี่ยมล้น ชนประจักษ์
รวมใจภักดิ์ สดุดี ศรีสมัย
ศิระกราน ถวาย พระพรชัย
น้อมเทิดไท้ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  คณะกรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงาน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

 

ลงนามถวายพระพรออนไลน์