สินเชื่อ เติมทุน หนุนคุณภาพ ธุรกิจ

สินเชื่อเติมทุน หนุนคุณภาพ ธุรกิจ

 
วัตถุประสงค์การกู้

๐ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ ในธุรกิจเดิมที่เคยขอสินเชื่อ กับธนาคาร

 

วงเงินสินเชื่อ

 วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อราย

 

ระยะเวลากู้ยืม

ผ่อนชำระไม่เกิน 7 ปี   

อัตราดอกเบี้ย

เฉลี่ย 0.531% ต่อเดือน หรือ

  • ลูกหนี้ปกติ MLR-0.5 ต่อปี
  • ลูกหนี้ที่เคยปรับเปลี่ยนเงื่อนไข MLR ต่อปี

หลักประกัน

๐ หลักประกันตาม เกณฑ์ธนาคาร
๐ บสย.

คุณสมบัติผู้กู้

  1. - นิติบุคคล
    - บุคคลธรรมดา

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 1357