สินเชื่อ เพื่อส่งเสริม การจ้างงาน

สินเชื่อ เพื่อส่งเสริม การจ้างงาน

 
วัตถุประสงค์การกู้

๐ เพื่อส่งเสริมการจ้างงานโดยนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ขึ้นทะเบียนประกันสังคม และจ่ายเงินสมทบ ไม่น้อยกว่า 3 เดือน และต้องรักษาจำนวนผู้ประกันตน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80%

 

วงเงินสินเชื่อ

 วงเงินสูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาท ต่อราย

 

ระยะเวลากู้ยืม

ผ่อนชำระไม่เกิน 7 ปี   

อัตราดอกเบี้ย

เฉลี่ย 0.25% ต่อเดือน หรือ

 • มีหลักทรัพย์ 3% ต่อปี (3 ปี แรก)
 • บสย.ค้ำประกัน 5% ต่อปี (3 ปี แรก)

หลักประกัน

๐ หลักประกันตาม เกณฑ์ธนาคาร
๐ บสย.

คุณสมบัติผู้กู้

 1. - นิติบุคคล ขึ้นทะเบียนประกันสังคม และจ่ายเงินสมทบ ไม่น้อยกว่า 3 เดือน และต้องรักษาจำนวนผู้ประกันตน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80%

   

  - บุคคลธรรมดา ขึ้นทะเบียนประกันสังคม และจ่ายเงินสมทบ ไม่น้อยกว่า 3 เดือน และต้องรักษาจำนวนผู้ประกันตน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80%

   

   

   

   

   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 1357