สินเชื่อคนตัวเล็ก

สินเชื่อคนตัวเล็ก

 
วัตถุประสงค์การกู้

๐ เพื่อเติมทุน นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดาที่พร้อมปรับเปลี่ยนเป็นนิติบุคคล

 

วงเงินสินเชื่อ

 วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อราย

 

ระยะเวลากู้ยืม

ผ่อนชำระไม่เกิน 7 ปี   

อัตราดอกเบี้ย

เฉลี่ย 0.08% ต่อเดือน หรือ 1%ต่อปี ตลอดอายุโครงการ

หลักประกัน

๐ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ ค้ำประกัน

คุณสมบัติผู้กู้

  1. - นิติบุคคล
    - บุคคลธรรมดา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 1357