สินเชื่อเสริมแกร่ง SMEs

สินเชื่อเสริมแกร่ง SMEs

 
วัตถุประสงค์การกู้

๐ เพื่อลงทุน ธุรกิจผลิต บริการ ค้าส่ง ค้าปลีก New/Startup ธุรกิจที่มี นวัตกรรมเทคโนโลยี ผ­ู้สูงอายุ

 

วงเงินสินเชื่อ

 วงเงินสูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาท ต่อราย

 

ระยะเวลากู้ยืม

ผ่อนชำระไม่เกิน 7 ปี   

อัตราดอกเบี้ย

เฉลี่ย 0.656% ต่อเดือน หรือ

 • บุคคลธรรมดา
  มีหลักประกัน MLR+1 ต่อปี
  บสย. MLR+2 ต่อปี
 • นิติบุคคล
  มีหลักประกัน MLR ต่อปี
  บสย. MLR+1 ต่อปี

หลักประกัน

๐ หลักประกันตาม เกณฑ์ธนาคาร
๐ บสย.

คุณสมบัติผู้กู้

 1. - นิติบุคคล
  - บุคคลธรรมดา
 2. เป็นเอสเอ็มอี
  • ธุรกิจผลิต
  • บริการ
  • ค้าส่ง
  • ค้าปลีก
  • New/Startup
  • ธุรกิจที่มีนวัตกรรมเทคโนโลยี
  • ผ­ู้สูงอายุ รวมระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 75 ปี

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 1357