สินเชื่อ 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้

สินเชื่อ 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้

 
วัตถุประสงค์การกู้

๐ เพื่อส่งเสริมการจ้างงานหรือลงทุนโดยนิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา เฉพาะผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

วงเงินสินเชื่อ

 วงเงินสูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาท ต่อราย

วงเงิน 5 ล้านบาทขึ้นไป
ต้องอยู่ในกลุ่มธุรกิจ
10 S-CURVE

 

ระยะเวลากู้ยืม

ผ่อนชำระไม่เกิน 7 ปี   

อัตราดอกเบี้ย

เฉลี่ย 0.13% ต่อเดือน หรือ

  • 1.5% ต่อปี

หลักประกัน

๐ หลักประกันตาม เกณฑ์ธนาคาร

คุณสมบัติผู้กู้

  1. - นิติบุคคล เฉพาะผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

     

    - บุคคลธรรมดาเฉพาะผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  2. วงเงิน 5 ล้านบาทขึ้นไป และต้องอยู่ในกลุ่มธุรกิจ 10 S-CURVE

     

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 1357