SME Development Bank ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
12 ม.ค. 2561

 

 ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารแก่นักเรียน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย พร้อมทั้งมอบรถจักรยาน เป็นของรางวัลในงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งทางโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จัดขึ้นในวันที่ 12 ม.ค.นี้  ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มเปี่ยมไปด้วยความสนุก ความสุขสดใสจากรอยยิ้มของเด็กๆ