SME Development Bank พาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ติดปีกธุรกิจอีคอมเมิร์ช Alibaba.com
10 ต.ค. 2561

นายมงคล  ลีลาธรรม  กรรมการผู้จัดการ  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) ให้การต้อนรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เข้าร่วมงานสัมมนาพา “SMEs ไทยไปไกลสู่ตลาดโลกด้วย  Alibaba.com”  จัดโดย ธพว.ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และบริษัท E Touch เพื่อติดปีกผู้ประกอบการไทยไปไกลสู่ตลาดโลกและสร้างมูลค่าทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์  พร้อมฟังประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการขายผ่านแพลตฟอร์ม  Alibaba.com ช่วยต่อยอดธุรกิจเติบโตพร้อมสร้างเครือข่ายเชื่อโยงธุรกิจต่อไป ณ  Co working Space  ชั้น 1 อาคาร SME Bank Tower