ธพว. ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน นี้ ณ วัดนางพิมพ์ จังหวัดสมุทรสงคราม
10 ต.ค. 2561

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) หรือ ธพว. ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ลูกค้าธนาคาร ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคจตุปัจจัยทำบุญและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561  เพื่อรวบรวมนำสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ หรืออื่นๆ ซึ่งถือเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามที่สืบเนื่องมาแต่โบราณ  ก่อให้เกิดความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาให้วัฒนาถาวร  รวมทั้งเพื่อสนับสนุนวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้พระธรรมวินัย เป็นศูนย์รวมของประชาชนในการจัดพิธีวันสำคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาสืบไป  โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคจตุปัจจัยทำบุญได้ที่ ธพว. สำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย์ ชื่อบัญชี “กฐินสหภาพ ธพว ปี 2561” เลขที่บัญชี 172-0-29160-8 ประเภทเงินฝากออมทรัพย์  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายส่งเสริมการตลาด ลูกค้าสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม  โทร. 02-265-4447 และ 02-265-4581 ณ วัดนางพิมพ์ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561