“ฟาร์มจอมพลัง” อาณาจักรเกษตรอินทรีย์รวยนวัตกรรม ธุรกิจสุดปังของสาววัย 29 ปี
10 พ.ค. 2562

 


ยึดหลักทำ “เกษตร” บนพื้นฐาน “อินทรีย์” พึ่งพาธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยใช้นวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า นี่เป็นหัวใจของการขับเคลื่อนธุรกิจ “ฟาร์มจอมพลัง” โดยเจ้าของธุรกิจสาว วัยเพียง 29 ปี   อีกต้นแบบคนรุ่นใหม่ที่เลือกจะคืนถิ่นกลับบ้านเกิด เพื่อทำอาชีพการเกษตร  สามารถพิสูจน์ความสำเร็จได้จากทั้งเชิงธุรกิจ และสิ่งแวดล้อม

 

ย้อนกลับไปเมื่อประมาณเกือบ 10 ปีที่แล้ว   “จอมขวัญ หรรษาขจร” หรือ “จอม” เวลานั้น ยังเป็นนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ซึ่งได้เข้าอบรมหลักสูตรเลี้ยงไส้เดือนกับอาจารย์สมชัย จันทร์สว่าง ทำให้รู้ถึงคุณประโยชน์ของปุ๋ยไส้เดือนที่เหมาะต่อการปลูกต้นไม้ได้ทุกชนิด  ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อม และที่สำคัญปลอดภัยต่อสุขภาพ   กระทั่งหลังเรียนจบ  ตัดสินใจกลับบ้านเกิด จ.ชลบุรี พร้อมนำความรู้มาบุกเบิกทำธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไส้เดือน

 

“ตอนนั้น การทำปุ๋ยไส้เดือนยังเป็นเรื่องใหม่มาก  จอมกับครอบครัวช่วยกันบุกเบิกทำธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไส้เดือน เพื่อจะทำปุ๋ยไส้เดือนขาย ใช้แบรนด์ว่า “รถไฟ” ซึ่งจากคุณสมบัติของปุ๋ยไส้เดือนที่มีความร่วนซุยสูง ต้นไม้สามารถดูดซึมสารอาหารไปใช้ได้ดี   และใช้ได้กับต้นไม้ทุกประเภท ขณะที่ จ.ชลบุรี เป็นเมืองท่องเที่ยว มีโรงแรมอยู่จำนวนมาก  และต้องการใช้ปุ๋ยคุณภาพดีเพื่อไปปลูกต้นไม้ตกแต่งสถานที่ ทำให้ปุ๋ยของเราได้การตอบรับดีมาก มียอดขายหลักหมื่นถุงต่อเดือน” จอมขวัญ เผยบันไดแจ้งเกิด

 

สาววัย 29 ปี ระบุว่า ตั้งแต่นับหนึ่งทำธุรกิจ สิ่งที่จะยึดเสมอมา คือ ต้องทำให้สินค้าให้มีความพิเศษ สร้าง Know How เฉพาะตัว จากการใช้ “นวัตกรรม” มาเพิ่มคุณค่า  ลดต้นทุน  ขยายตลาด และหลีกหนีการแข่งขัน  

 

“จากช่วงแรกที่เราเป็นผู้บุกเบิกทำปุ๋ยไส้เดือน จนต่อมา มีผู้ผลิตรายต่างๆ  ทำออกขายจำนวนมาก ทำให้ปุ๋ย สำหรับตลาดทั่วไป การแข่งขันเรื่องราคาดุเดือดมาก ทำให้เราต้องเติมนวัตกรรม พัฒนาสินค้าใหม่ๆ ต่อเนื่อง โดยจอมจะใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่เรียนมา รวมถึงไปศึกษาเพิ่ม ล่าสุด ทำปุ๋ยอินทรีย์เกรดพรีเมียม เจาะตลาดกลางและบน  โดยหาวัตถุดิบในท้องถิ่นอื่นๆ  มาทดแทนขุยมะพร้าว ซึ่งมีต้นทุนสูง กว่าจะสำเร็จ ใช้เวลาลองผิดลองถูกกว่า 2 ปี ได้เป็น “ดินหมักเติมอากาศ”  คุณสมบัติเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้ผลเร็วเหมือนปุ๋ยเคมี เหมาะกับการปลูกต้นไม้ทุกชนิด มีสาร N-P-K ครบถ้วน (N-ไนโตรเจน P-ฟอสฟอรัส K-โปรแตสเซียม) และต้นทุนการผลิตไม่สูงมาก” 

 

นอกจากพัฒนาสินค้าใหม่แล้ว จอมขวัญแตกยอดธุรกิจเกษตรเกี่ยวเนื่อง  โดยเฉพาะก้าวสำคัญ ลงทุนครั้งใหญ่ ย้ายที่ตั้งฟาร์ม มาเช่าสถานที่ใหม่ ขนาดกว่า 10 ไร่ ณ ต.โป่ง อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี    เพื่อเปิดเป็นอาณาฟาร์มเกษตรอินทรีย์ครบวงจร ชื่อ LK Lank หรือเรียกแบบเก๋ๆ ว่า “ฟาร์มจอมพลัง” มีทั้งบ่อเลี้ยงไส้เดือน โรงทำปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นธุรกิจหลักเดิม เพิ่มเติมด้วย  ฟาร์มเลี้ยงไก่อารมณ์ดี   แปลงปลูกผักสลัดอินทรีย์  แปลงเพาะเห็ด ฯลฯ  จัดหลักสูตรอบรมการเลี้ยงไส้เดือนสำหรับผู้สนใจจะนำไปประกอบอาชีพ  ที่ผ่านมา จัดไปแล้วกว่า 20 ครั้ง  และกำลังพัฒนาปรับปรุงสถานที่เป็นศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์สำหรับเยาวชน  เพื่อถ่ายทอดแนวคิดการทำเกษตรที่พึ่งพาธรรมชาติ  สามารถจะประสบความสำเร็จได้ในเชิงธุรกิจ และดีต่อสิ่งแวดล้อม

 

“จอมเชื่อว่า การทำธุรกิจเกษตรในอนาคต ต้องมุ่งต่อยอดเพิ่มมูลค่า ลดต้นทุน โดยเป็นเกษตรอินทรีย์ ตอบเทรนด์รักสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการลงทุนทำฟาร์มเกษตรครบวงจร ได้รับการสนับสนุนจาก SME D Bank (ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย) ที่มีโครงการสินเชื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมธุรกิจเกษตร  ตรงกับวัตถุประสงค์ของเราพอดี  ทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนดำเนินธุรกิจ  ซึ่งเวลาอยู่ในระหว่างดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์สำหรับเยาวชน คาดจะเปิดอย่างสมบูรณ์แบบได้ประมาณกลางปีนี้”

 

เส้นทางธุรกิจของจอมขวัญ เริ่มต้นจากบุกเบิกผลิตปุ๋ยไส้เดือน  พัฒนาต่อเนื่อง โดยใช้ความรู้ยกระดับ เพิ่มมูลค่าสินค้า  และกำลังก้าวต่อไป สู่ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ยุคใหม่ที่ไม่เพียงแต่ตัวเองเท่านั้นที่ได้ประโยชน์ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม    ยังได้รับประโยชน์เคียงคู่กันไป    

ติดต่อ  092-236- 6684  หรือ https://web.facebook.com/Jkland/