SME D Bank เปิดประมูลขายทรัพย์ NPA ภาคเหนือ ครั้งที่ 4/2562
06 พ.ย. 2562

SME D Bank เปิดประมูลขายทรัพย์ NPA ภาคเหนือ ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ณ SME Bank สาขาเชียงใหม่

สอบถามเพิ่มเติมโทร 1357