SME D Bank ผนึก สมอ จัดอบรม หนุนผู้ประกอบการธุรกิจบริการ
14 ม.ค. 2563

SME D Bank ผนึก สมอ. จัดอบรมฟรี! หนุนผู้ประกอบการธุรกิจบริการ

ผ่านมาตรฐาน “มอก.เอส” การันตีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่น เพิ่มมูลค่าสินค้า

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank จับมือ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการรับรอง มอก.เอส”  ให้ความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พร้อมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจบริการต่างๆ ได้การรับรองมาตรฐาน มอก.เอส และพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจ  โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มธุรกิจบริการ ได้แก่  1.บริการซ่อมบำรุงรถยนต์และการบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง  2. การบริการสถานที่ออกกำลังกายและการบริการตัดแต่งทรงผม และ 3. การบริการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าและการบริการร้านกาแฟ  

 

ทั้งนี้  ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการรับรองมาตรฐาน มอก.เอส  เพื่อการันตีคุณภาพบริการ สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค เพิ่มมูลค่าให้กับสินค่า อีกทั้ง เพิ่มโอกาสเข้าสู่แหล่งทุนดอกเบี้ยพิเศษจาก ธพว.   กำหนดจัดฝึกอบรมในวันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องมิ่งเมือง ชั้น 4 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 22 มกราคม 2563  ลงทะเบียนคลิก https://qrgo.page.link/4BCEd  ฟรีไม่มีค่าใช่จ่าย!  ด่วนรับจำนวนจำกัด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

คุณอลิสา ภู่เขียว 02-202-3374 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

คุณกนกพร ลิปิมงคล 02-265-3882 ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน 1 (SME D Bank)