จุดบริการชำระเงินกู้

จุดบริการชำระเงินกู้อื่น ๆ


รายละเอียด

  •  เงินสด
  • เช็คสั่งจ่ายในนาม “ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย”

ค่าธรรมเนียม

  • ตามที่ธนาคารกำหนด

สาขาที่ให้บริการ

  • ธนาคารกรุงไทย
  • ธนาคารไทยพาณิชย์
  • ธนาคารธนชาต
  • ธกส
  • ไปรษณีย์ไทย
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
  • 7 ELEVEN