fbpx

ก.อุตสาหกรรม มอบ SME D Bank ช่วยลูกค้ากองทุนประชารัฐ ออกมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นถึงสิ้นปี 64 บรรเทาผลกระทบโควิด-19

ก.อุตสาหกรรม มอบ SME D Bank  ช่วยลูกค้ากองทุนประชารัฐ
ออกมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นถึงสิ้นปี 64  บรรเทาผลกระทบโควิด-19

SME D Bank ขานรับนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม ออกมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นให้แก่ลูกค้ากองทุนประชารัฐ    นานสูงสุด 6 เดือน ภายใน 31 ธ.ค.64  มุ่งลดภาระค่าใช้จ่าย บรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 ระบุแจ้งความประสงค์ได้ถึงวันที่ 31 ก.ค. 64 นี้

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่อง   นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ในฐานะประธานกรรมการธนาคาร   และประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ มีความห่วงใยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างยิ่ง   จึงมอบหมายให้ SME D Bank  ในฐานะหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานร่วมดำเนินโครงการสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ   ออกมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้าของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ  ด้วยการให้สิทธิสามารถขอพักชำระหนี้เงินต้นได้สูงสุด 6 เดือน  ภายในไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยให้เริ่มพักชำระหนี้เงินต้น ตั้งแต่งวดถัดจากที่ได้รับอนุมัติ หรืองวดถัดจากที่ครบกำหนดเข้าร่วมมาตรการเดิม เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบ ลดภาระค่าใช้จ่าย และให้มีสภาพคล่องสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้จนผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตโควิด-19 รวมถึง ป้องกันไม่ให้เกิดเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดได้รายได้ (NPLs) ส่วนลูกค้าท่านใดที่ไม่ต้องการเข้าร่วมมาตรการ สามารถชำระหนี้ได้ตามปกติ

ทั้งนี้ เปิดกว้างให้สิทธิพักชำระหนี้เงินต้นแก่ลูกค้ากองทุนประชารัฐต่างๆ ประกอบด้วย สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ วงเงิน 10,000 ล้านบาท  สินเชื่อกองทุนคนตัวเล็ก วงเงิน 8,000 ล้านบาท และสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน วงเงิน 3,000 ล้าน   โดยกำหนดคุณสมบัติ ต้องเป็นลูกค้าที่มีสถานะไม่เป็น NPLs หรือไม่อยู่ระหว่างถูกกองทุนดำเนินคดี ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564

สำหรับลูกค้ากองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ที่ต้องการเข้ารับมาตรการพักชำระหนี้เงินต้น สามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ สาขาของ SME D Bank ที่ท่านใช้บริการ หรือในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 31 กรกฎาคม 2564 นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1357

ทั้งนี้ ตั้งแต่กลางปี 2563 ที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรม เคยมอบหมายให้ SME D Bank ดำเนินมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นให้ลูกค้ากองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ มาแล้ว 2 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมแล้วประมาณ 3,300 ราย วงเงินประมาณ 6,400 ล้านบาท

“SME D Bank  พร้อมเต็มที่ในการดำเนินมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นรอบใหม่ให้แก่ลูกค้ากองทุนประชารัฐ ตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อให้เราสามารถจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน” นางสาวนารถนารี ระบุ

นอกจากนั้น SME D Bank ยังพร้อมดำเนินมาตรการด้านเติมทุนเสริมสภาพคล่อง ผ่านโครงการสินเชื่อพิเศษต่าง ๆ   ควบคู่ไปด้วย  เช่น สินเชื่อรายเล็ก Extra Cash  กู้ได้ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3% ต่อปีใน 2 ปีแรก ระยะผ่อนชำระนานสูงสุด 5 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน ที่สำคัญ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน กำหนดระยะเวลายื่นกู้ถึง 30 มิถุนายน 2564 นี้   และสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน    อัตราดอกเบี้ย นิติบุคคล  2.875%ต่อปี นาน 3 ปีแรก วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท และบุคคลธรรมดา 4.875%ต่อปี นาน 3 ปีแรก วงเงินกู้สูงสุด 2 ล้านบาท  ผ่อนนานสูงสุด  7 ปี  กำหนดระยะเวลายื่นกู้ถึง 18 ธันวาคม  2564 นี้  เป็นต้น

ผู้ประกอบการที่ต้องการขอสินเชื่อจาก SME D Bank สามารถแจ้งความประสงค์ได้ผ่านช่องทางหลากหลาย เช่น  สาขาของ SME D Bank ทั่วประเทศ ,  เว็บไซต์ของ SME D Bank ( https://www.smebank.co.th/ ) ,           แอปพลิเคชัน “SME D Bank” และ LINE Official Account: SME Development Bank  เป็นต้น  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  Call Center 1357

Skip to content