fbpx

คณะกรรมการบริหาร SME D Bank ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมชมกิจการลูกค้า พร้อมมอบนโยบายสาขาหนุน SMEs เข้าถึงแหล่งทุน

คณะกรรมการบริหาร SME D Bank ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์
เยี่ยมชมกิจการลูกค้า พร้อมมอบนโยบายสาขาหนุน SMEs เข้าถึงแหล่งทุน

คณะกรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  นำโดย นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ประธานกรรมการ นางชนิสา ชุติภัทร์ กรรมการ และ ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ กรรมการ พร้อมด้วย นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารธนาคาร ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการลูกค้าธนาคาร บริษัท โคโค่ 1965 จำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ผลิตและจำหน่ายไอศกรีมมะพร้าวอ่อน และห้างหุ้นส่วนจำกัด เลม่อนโกลด์ (แอล.เอ็ม.จี) จังหวัดเพชรบุรี ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมะนาวสดแช่แข็ง และแปรรูป เพื่อมอบกำลังใจ และให้คำปรึกษาแนะนำสามารถจะดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่อง หลังถูกผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 พร้อมตรวจเยี่ยม  SME D Bank สาขาเพชรบุรี และสาขาหัวหิน เพื่อมอบนโยบายการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุน นำไปเสริมภาพคล่อง ฟื้นฟูธุรกิจ ควบคู่ส่งเสริมด้านการพัฒนา เพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าเติบโตอย่างเข้มแข็ง  ณ จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์  เมื่อเร็ว ๆ นี้

    

Skip to content