fbpx

คัด 50 สุดยอดเอสเอ็มอีดาวเด่น จัดงาน“สุดยอด SMEs @ JJ Market” เปิดตลาดผู้ขายสู่ผู้ซื้อโดยตรง

 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank  หรือ ธพว. ) ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้บริหารตลาดนัดจตุจักร จัดงาน สุดยอด SMEs @ JJ Market” คัดเลือกผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีผลงานโดดเด่นกว่า 50 ราย ทั้งกลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องใช้ จากทั่วประเทศ นำสินค้ามาจัดจำหน่ายราคาพิเศษ ณ ลานกิจกรรม ตลาดนัดจตุจักร บริเวณถนนกำแพงเพชร (บริเวณเต็นท์หน้าสำนักงานอำนวยการตลาดนัดจตุจักร) ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม ถึงอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางตลาดให้ผู้ขายพบผู้ซื้อโดยตรง ทั้งกลุ่มชาวไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งมีอัตราหมุนเวียนเข้ามาซื้อสินค้าในตลาดแห่งนี้ช่วงเสาร์-อาทิตย์ สูงถึงวันละ 2-3 แสนคน รวมถึงช่วยยกระดับตลาดนัดจตุจักรขึ้นเป็นศูนย์กลางการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างเอสเอ็มอีด้วยกัน เพื่อต่อยอดสู่การส่งออกตลาดต่างประเทศในอนาคต โดยมีตลาดนัดจตุจักรเป็นเสมือนประตูการค้ารูปแบบใหม่

 

 

Skip to content