fbpx

งานสัมมนา Smart Factoring บัญชีเดียว เสริมแกร่ง เพิ่มทุน ครอบคลุมทุกกลุ่ม SMEs จ.กำแพงเพชร

นายอนุพงษ์ แสงอรุณทอง รักษาการ ผู้อำนวยการภาค 2 SME Development Bank ร่วมเปิดงานสัมมนา  Smart Factoring บัญชีเดียว เสริมแกร่ง เพิ่มทุน ครอบคลุมทุกกลุ่ม SMEs  ในวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ โรงแรมแม่ปิง แมงโก้ รีสอร์ท จ.กำแพงเพชร

 

โดยมี นายเสฐียร  ตันติพิภพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฎิบัติการสินเชื่อแฟคตอริ่ง บรรยายเรื่อง  การเตรียมตัวเข้าแหล่งทุน เมื่อเข้าระบบบัญชีเดียว  และ นายชวลิต  ใจดี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายปฎิบัติการสินเชื่อแฟคตอริ่ง บรรยายเรื่อง  Smart Factoring บัญชีเดียว เบิกจ่ายรวดเร็ว ช่วยการค้าไม่สะดุด” ให้กับผู้ประกอบการกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง

 

      

Skip to content