fbpx

ชมรมชาวจีนโพ้นทะเลภาคใต้ นำ ส้มโอทับทิมสยาม ร่วมเฉลิมฉลองมิตรภาพ ในโอกาสครบรอบ 69 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

ชมรมชาวจีนโพ้นทะเลภาคใต้ กลุ่มเกษตรกร อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช นำส้มโอทับทิมสยาม ผลไม้มงคลจากโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 ที่ทรงส่งเสริมให้เป็นพื้นที่เกษตรกรยั่งยืน ร่วมเฉลิมฉลองมิตรภาพ เนื่องในโอกาสครบรอบ 69 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับเกียรติจาก คุณหยังหยัง ที่ปรึกษาฝ่ายการเมือง สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนรับมอบ โดย คุณมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ในนามลูกหลานชาวจีนโพ้นทะเลภาคใต้เข้าร่วมด้วย เมื่อเร็วๆ นี้ ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

 

 

Skip to content