fbpx

ติดปีก ‘เอสเอ็มอีสุขภาพ’ ธพว.ผ่อนเกณฑ์ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยถูก ยกระดับสู่มาตรฐาน ประเดิมเมืองเชียงใหม่ ดันขึ้นแท่น Health City

SME Development Bank เดินหน้าหนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายย่อยด้านสุขภาพ ผ่อนเกณฑ์ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยถูก 1% และ 3% เพื่อเป็นทุนพัฒนาปรับปรุงสถานที่ ยกระดับผ่านมาตรฐาน ประเดิมเมืองเชียงใหม่ หนุนขึ้นแท่นมหานครสุขภาพ

 

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) กล่าวว่า อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ และเกี่ยวเนื่อง ทั้งกลุ่มสินค้าและบริการ กำลังเติบโตอย่างสูงตามเทรนด์รักสุขภาพของคนทั่วโลก และมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยอย่างยิ่ง เป็น 1 ในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (10 S-Curve)  โดยประเทศไทยมีศักยภาพพื้นฐานต่างๆ พร้อมอยู่แล้วที่จะรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมสุขภาพ อีกทั้ง มีผู้ประกอบการโดยเฉพาะระดับเอสเอ็มอี อยู่ในอุตสาหกรรมนี้จำนวนมาก  ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านอาหาร เครื่องดื่ม สปา เครื่องสำอาง แพทย์แผนไทย ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ฯลฯ

 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายย่อยจำนวนมากในอุตสาหกรรมดังกล่าว  ยังไม่สามารถปรับตัวเข้าสู่มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยที่ถูกต้องตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขได้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมาย อย.  GMP และ HACCP เป็นต้น ปัจจัยหลักเนื่องจากขาด “เงินทุน” กับ “ความรู้”   ทำให้เสียโอกาสการขยายตลาดให้กว้างไกล บางรายต้องถูกสั่งปิดโรงงานหรือสถานประกอบการ เพราะการผลิตขัดกับกฎหมาย  

 

ดังนั้น   SME Development Bank กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันยกระดับเอสเอ็มอีอุตสาหกรรมสุขภาพให้สามารถเข้าสู่ระบบมาตรฐานได้   โดยกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงสาธารณสุข จะทำหน้าที่คัดกรอกผู้ประกอบการที่ต้องการขอใบอนุญาตมาตรฐานต่างๆ  แต่ขาดเงินทุน   ส่งต่อมาให้ SME Development Bank  เพื่อรับการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยถูก 1% และ 3% ซึ่งจะผ่อนเกณฑ์การพิจารณาพิเศษ  โดยให้เงินทุนล่วงหน้า ตั้งแต่ยังไม่มีใบอนุญาตครบถ้วน   เพื่อให้มีเงินทุนนำไปใช้พัฒนาปรับปรุงโรงงาน สถานที่ผลิต บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ จนสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขสำเร็จ   ควบคู่กับ 3 หน่วยงานร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมความรู้แก่ผู้ประกอบการด้านสุขภาพ ซึ่งจะเป็นแนวทางให้สามารถเข้าสู่มาตรฐานได้ และมีศักยภาพธุรกิจสูงขึ้น สามารถดำเนินกิจการอยู่รอด เติบโตอย่างยั่งยืน

 

ทั้งนี้ ธนาคารจัดเตรียมสินเชื่อไว้ให้บริการ ได้แก่ สินเชื่อเถ้าแก่4.0 จากกระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับนิติบุคคล คิดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1% ต่อปี ปลอดชำระเงินต้น 3 ปีแรก เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีปัญหาทางการเงินสามารถกู้ได้ (แม้เคยปรับโครงสร้างหนี้ หรือผ่อนชำระไม่ต่อเนื่องมาก็ตาม) และ สินเชื่อเศรษฐกิจติดดาว  สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ดอกเบี้ย 3% ต่อปี ใน 3 ปีแรก  เพื่อธุรกิจเกษตรแปรรูป ท่องเที่ยว/ท่องเที่ยวชุมชน และผู้ประกอบการใหม่ หรือมีนวัตกรรม

 

นายมงคล กล่าวต่อว่า เริ่มนำร่องที่ จ.เชียงใหม่  เนื่องจากมีผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพรวมกันอยู่จำนวนมาก สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลส่งเสริมให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางธุรกิจบริการสุขภาพ หรือมหานครสุขภาพ ( Health City )  อีกทั้ง เชียงใหม่ได้รับคัดเลือกอยู่อันดับ 7 เมืองบริการสุขภาพดีของโลก จาก 231 เมืองทั่วโลก โดยเว็บไซต์ชื่อดัง numbeo.com และถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าอยู่ลำดับที่ 2 ของโลกและอันดับ 1 ของเอเชีย  โดยนิตยสาร Travel+Leisure  โดยเบื้องต้นคัดเลือกผู้ประกอบการ 70 ราย เข้าสู่กระบวนการอบรมและพัฒนา โดยเริ่มทยอยอนุมัติสินเชื่อจาก SME Development Bank  ได้แล้ว เช่น หจก.ไข่เค็มราเชนทร์ ผู้ผลิตน้ำพริกไข่เค็ม แบรนด์ “ไข่เค็มราเชนทร์” บริษัท บีสตาร์ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องสำอาง แบรนด์ “Be Kids” และบริษัท ไบโอฟู้ด อินดัสทรี้ จำกัด ผู้ผลิตกล้วยหอมทองแปรรูป แบรนด์ “jimm fruit”  เป็นต้น  หลังจากนี้ จะขยายการสนับสนุนไปยังจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศต่อไป

SMEDnews

Skip to content