fbpx

ธพว.ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563

ธพว.ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563

สร้าง “โบสถ์หลังแรก” ณ วัดคลองเทพโลก จ.นครนายก วันอาทิตย์ที่ 11 ต.ค.นี้

 

 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ลูกค้าธนาคาร ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคจตุปัจจัยทำบุญ และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 เพื่อร่วมสร้าง “โบสถ์หลังแรก” ณ วัดคลองเทพโลก ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ในวันที่ 11 ตุลาคม 2563 นี้ ถือเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามที่สืบเนื่องมาแต่โบราณ ก่อให้เกิดความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาให้วัฒนาถาวร รวมทั้งสนับสนุนวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้พระธรรมวินัย เป็นศูนย์รวมของประชาชนในการจัดพิธีวันสำคัญต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนาสืบไป

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคจตุปัจจัยทำบุญได้ที่ ธพว. สำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย์ ชื่อบัญชี “กฐิน ธพว.” เลขที่บัญชี 172-0-127034 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 หรือสอบถามรายละเอียดและขอใบอนุโมทนาได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม โทร. 02-265-4570, 02-265-4581

Skip to content