fbpx

ธพว.คลอดสินเชื่อแฟคตอริ่งเสริมแกร่ง SMEs ทำธุรกิจกับคู่ค้าในนิคมอุตสาหกรรม เปลี่ยนเอกสารวางบิลเป็นเงินสดด่วน ตอบโจทย์ต่อสายป่านธุรกิจเติบโตไม่สะดุด

 

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank)  เปิดเผยว่า ธนาคารออกบริการสินเชื่อใหม่ “โครงการสินเชื่อ Factoring เสริมแกร่ง คู่ค้าการนิคมอุตสาหกรรม”  เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี  ซึ่งมีลูกหนี้การค้าที่มีสถานประกอบการหรือสาขาที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือชุมชนอุตสาหกรรม หรือสวนอุตสาหกรรม เพียงนำเอกสารการแจ้งหนี้ของลูกหนี้การค้าที่ผ่านการวางบิลเรียบร้อยแล้ว มาเปลี่ยนเป็นเงินสดกับธนาคารได้ โดยไม่ต้องรอครบกำหนดเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การค้า ช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมีเงินสดไปใช้จ่ายหมุนเวียนในการทำธุรกิจคล่องตัว ไม่ติดขัด ไม่มีปัญหาขาดสภาพคล่อง และยังเพิ่มศักยภาพการแข่งขันธุรกิจ

 

 

สำหรับคุณสมบัติผู้กู้ ต้องเป็นนิติบุคคล ดำเนินธุรกิจมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี ไม่มีประวัติการละทิ้งงาน หรือถูกบอกเลิกสัญญา  วงเงินรวมของโครงการ 3,000 ล้านบาท   ระยะเวลาโครงการ 1 ปี หรือจนกว่าจะหมดวงเงินสินเชื่อรวมของโครงการ   โดยธนาคารจะรับซื้อสูงสุดถึง 90% ของมูลหนี้ทางการค้า และกรณีลูกหนี้การค้าชำระหนี้โดยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประกอบการเอง รับซื้อสูงสุด 80% วงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 100,000 บาทถึงสูงสุด 15 ล้านบาท  ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ MFR+1ต่อปี (ปัจจุบัน MFR = 6.75% ต่อปี)  ให้เครดิตนานถึง 180 วัน ฟรีค่าธรรมเนียมบริการ และที่สำคัญ เบิกจ่ายเงินภายในวันเดียว 

  

“จากนโยบายภาครัฐส่งเสริมและให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรม ทำให้การลงทุนจากกลุ่มทุนไทยและต่างประเทศขยายตัวอย่างสูง  ส่งผลดีเชื่อมมายังธุรกิจเอสเอ็มอีในการเป็นฐานผลิตสินค้าให้แก่บริษัทในนิคมฯ อย่างไรก็ตาม คู่ค้ารายใหญ่ที่อยู่ในนิคมฯ  โดยเฉพาะบริษัทต่างชาติ มักจะมีเงื่อนไขว่า เมื่อเอสเอ็มอีวางบิลแล้ว กว่าจะเรียกเก็บเงินจริงได้ ต้องใช้เวลาอีก 3-6 เดือนข้างหน้า ทำให้ธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งมีสายป่านสั้น ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง ดังนั้น  สินเชื่อ Factoring เสริมแกร่งฯ จะมาช่วยตอบโจทย์ให้ผู้ประกอบการมีเงินทุน นำไปใช้ขับเคลื่อนธุรกิจได้ต่อเนื่อง ไม่เกิดปัญหาสะดุด” นายมงคล กล่าว

SMEDnews

Skip to content