fbpx

ธพว. คิกออฟสินเชื่อเปลี่ยนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุเป็นหลักประกันได้ สร้างทางเลือกใหม่ หนุน SMEs เข้าถึงแหล่งทุน นำร่อง 8 จังหวัดเศรษฐกิจสำคัญ

ธพว. คิกออฟสินเชื่อเปลี่ยนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุเป็นหลักประกันได้
สร้างทางเลือกใหม่ หนุน SMEs เข้าถึงแหล่งทุน นำร่อง 8 จังหวัดเศรษฐกิจสำคัญ

ธพว.  ออกสินเชื่อใหม่ วงเงิน 500 ล้านบาท สร้างทางเลือกใหม่ ผลักดันเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุน  นำสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ มาเป็นหลักประกันได้ นำร่องพื้นที่ 8 จังหวัดเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่  เชียงใหม่ นครสวรรค์ อุดรธานี นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี และสงขลา

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เผยว่า  ธพว. ออกสินเชื่อใหม่ “โครงการสินเชื่อผู้เช่าอาคารราชพัสดุของกรมธนารักษ์” วงเงิน 500 ล้านบาท สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สามารถนำสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ ประเภทสัญญาเช่า อาคารราชพัสดุ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง  มาใช้เป็นหลักประกันได้ นับเป็นการสร้างทางเลือกใหม่ เพิ่มโอกาสผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุน โดยไม่ต้องใช้ที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง มาเป็นหลักประกัน  ช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs มีเงินทุนไปเสริมสภาพคล่อง เดินหน้าธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการจ้างงาน เพิ่มรายได้ในพื้นที่  ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม

ทั้งนี้  จากที่ ธพว. สอบถามความต้องการผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ รวมถึง สำรวจพื้นที่จังหวัดที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ  เบื้องต้นนำร่องให้บริการสินเชื่อดังกล่าวในพื้นที่ 8 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ นครสวรรค์ อุดรธานี นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี และ สงขลา  คุณสมบัติเปิดกว้าง บุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล วงเงินสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MLR+1.50% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MLR = 6.750% ต่อปี) ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 7 ปี วัตถุประสงค์เพื่อให้นำไปลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง และเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ เปิดรับคำขอกู้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 หรือจนกว่าจะหมดวงเงินสินเชื่อรวมของโครงการแล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน

สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางต่าง ๆ  เช่น เว็บไซต์ธนาคาร   ( www. smebank .co.th ), LINE Official Account : SME Development Bank  และสาขาของ ธพว.ทั่วประเทศ เป็นต้น  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1357

Skip to content