fbpx

ธพว. จัดกิจกรรมสอนใช้ Tiktok และถ่ายภาพให้ปังด้วยมือถือ เติมความสุข วัยเก๋า ชาวชุมชนกุฎีจีน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ธพว. จัดกิจกรรมสอนใช้ Tiktok  และถ่ายภาพให้ปังด้วยมือถือ
เติมความสุข “วัยเก๋า” ชาวชุมชนกุฎีจีน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดยนางอุบลรัตน์ ค่าแพง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และพนักงานธนาคาร ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมการกีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร  ชมรมซีเนียร์คลับ กรุงเทพฯ และสโมสรโรตารีธนบุรี  ดำเนินกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) จัดโครงการ “ซีเนียร์คลับสัญจร ครั้งที่ 1” โดยเปิดการสอน “ใช้โปรแกรม Tiktok พื้นฐานสำหรับทุกเพศทุกวัยและเทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องมือถือ”  แก่ชาวชุมชนกุฎีจีน  โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัย  เพื่อช่วยเติมความสุข  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำไปต่อยอดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และการประกอบอาชีพของชาวชุมชนกุฎีจีน  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน  สำหรับชุมชนกุฎีจีน เป็นย่านชุมชนเก่าแก่ฝั่งธนบุรี มีเสน่ห์จากประวัติความเป็นมาอันยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี โดดเด่นจากความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ชาวชุมชนมีทั้งชาวไทย จีน ฝรั่ง ญวน มอญ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และสามัคคี   โดยกิจกรรมครั้งนี้ เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อน CSR in Process ของ ธพว. ในฐานะสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา ให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนภาคเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เติบโตเคียงคู่กันอย่างยั่งยืน  จัด ณ  ชุมชนกุฎีจีน กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

    

  

     

Skip to content